පොහොර මහ කන්නෙට නෑ! ඔය තියෙන නැනෝ එකෙන් කරන්න! කෘෂි ඇමති කියයි! ජනපතිගේ මෝඩ වැඩෙන් කන්නයක් විනාශයි

වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය තරමට යූරියා පොහොර මහ කන්නයේ වගා කරන්න කලින් දෙන්න බැරි වෙන බව කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ කියා තියෙනවා.

මේ වෙද්දී පෞද්ගලික අංශයට රසායනික පොහොර ගෙන්වන්න අවසර ලැබුණත්, ඒ සමාගම්වලට පොහොර ගෙන්වීම සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කරන්න බැංකුවලින් ඉඩ ලැබුණේ නෑ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය මුදල් ලබාගැනීම සඳහා සාකච්ඡා පැවැත්වුවාට, ණයවර ලිපි විවෘත කරන්න ඉඩකඩ ලැබුණාට, ඒවා එන්න තව මාස දෙකක්වත් යනවාලු.

ඇමතිවරයාත් මේ බව තහවුරු කරමින් කතා කරලා තියෙනවා. නැනෝ නයිට්‍රජන් පොහොරවලින් වගා කරන්නලු. මහ කන්නයේ වී නිෂ්පාදනයේ අඩුවක් වුණොත් ගොවියන්ට වන්දි ගෙවනවාලු. කොහොම නමුත් තේ වගාවට ඕනෑ කරන පොහොර තොග දැනටමත් ලැබුණා කියා ඔහු කියා තියෙනවා.

කෙසේ නමුත් මේක බොහෝ ගොවීන් කුඹුරු අත්හරින කාලයක්. පොහොර ප්‍රශ්නය නැතත් ගොවීන් එකිනෙකා කුඹුරු අත්හැරීමත්, අඳ ක්‍රමයටවත් කුඹුරු කරන අය සොයාගැනීම අසීරු වීමත් මෑත ඉතිහාසයේ අප දුටු තත්වයක්.

එක කන්නයක් අතෑරුණොත් නැවත ජීවිතේට ගොවියෙකු කුඹුරු වගා කරනු ඇතිදැයි අනුමාන කරන්න බැහැ. එය අප මෙහි සටහන් කරන්නේ අඳ ක්‍රමයට තියෙන පුංචි කුඹුරක් වගා කරවන්නට මේ දිනවල දඟලන දැඟලිල්ලෙන් ලද අත්දැකීම් මත. බදුල්ලේ, හාලිඇළේ අපේ කුඹුර තියෙන යායේ මෙදා පොටේ වගා කරන්නේ කුඹුරු දෙකයි. ඒ නිසා ඇළක් කපාගන්නවත් සාමූහිකව පිරිස එකතු කරගන්න බැරි තත්වයක් දැන් තියෙනවා.