පාර්ලිමේන්තුව වැහුවාට ඡන්ද ක්‍රමය ගැන කමිටුව හදිසියේ රැස් වෙයි! ඉන්දියවෙන් බලපෑමක්ද?

පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කරලා ගොඩක් මැති ඇමතිවරුන් නිවාඩු ගන්න කාලෙක වුණත් අර මැතිවරණ පවත්වන්න ඕනෑ කරන නීති හදන්නට දාපු පාර්ලිමේන්තු කමිටුව ඉක්මනින් රැස්වෙන්න ආණ්ඩුව සැලසුම් කරලා තියෙනවා.

මේ වෙද්දී අයිඑම්එෆ් නොයන ආණ්ඩුව ඉන්දියාවෙන් විශාල උපකාර බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එවැනි පසුබිමක අවශ්‍ය මැතිවරණ නීතී ප්‍රතිසංස්කරණ කරලා පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමත් ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන කොන්දේසියක් විදියට පවතින බව කියනවා.

අන්න ඒ පසුබිමේ තමයි මැතිවරණ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා පත් කෙරුණු විශේෂ කාරක සභාව දෙසැම්බර්  20 වැනිදා රැස්වීමට සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ.

මේක ඇවිල්ලා දිනේෂ් ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කොමිසමක්. මේකට පසුව බැසිල් රාජපක්ෂත් ඇතුළත් කළේ පළාත් සභා මැතිවරණය ගැන ඉක්මනින් තීන්දුවක් ගැනීමට. ඒත්, අයවැය ආපු නිසා නැවත ඒ කටයුතු මන්දගාමී වුණා. දැන් කියන විදියට අයවැය ඉවරවුණ ගමන් ඔවුන් හිතන ප්‍රධානම දෙයක්ලු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම.

කාරක සභාව රැස්වෙන බව ඒ කාරක සභාවේ ලේකම්  සහ  පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් නීතිඥ කුෂාණී රෝහණදීර කියා තියෙනවා. ඒකට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන යෝජනා එදින සලකා බලනවාලු. විශේෂත්වය තමයි මේ ගැන තීන්දු ගන්නම කමිටවුට බස්සපු බැසිල් රාජපක්ෂ දැන් ලංකාවේත් නැති වීම.

පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසාන කරද්දී බොහෝ කාරක සභා විසිර ගියත් මේ වගේ විශේෂ කාර්ය සඳහා පත් කරපු කාරක සභා ස්ථාවර නියෝග අනුව විසිර යන්නේ නැහැලු.