යුගදනවි පෙත්සම විසිකළා කියා බොරු ලියා ලංකාදීප අධිකරණයට අපහාස කරයි

කෙරවලපිටිය යුගදනවි තාප බලාගාරයේ සීයට 40ක් ඇමෙරිකානු සමාගමකට විකිණීමට එරෙහිව ගොනු කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම ඉවත දැම්මායැයි හැඟවෙන සිරස්තලයක් යොදපු ප්‍රවෘත්තියක් ලංකාදීප වෙබ් අඩවියේ පළ වෙලා.

ඒත් නිව්ස් එක කියවද්දී සඳහන් වෙන්නේ පෙත්සම විසිකරපු බවක් නෙවෙයි. පෙත්සම විසි කරන්න කියලා නීතිපති සංජය රාජරත්නම් ශ්‍රේ ෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලපු බවක් විතරයි. නීතිපති කියපු පළියට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල දේවල් තීන්දු කරන්නේ නෑ. ඇත්තටම පෙත්සම විසිකළේත් නෑ.

ඒ නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගැන විකෘති සිරස්තලයක් දමමින්, ලංකාවේ උත්තරීතරම අධිකරණය නොගත් තීන්දුවක් ගැන සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ව නොමඟ යවන්නයි ලංකාදීපය කටයුතු කරලා තියෙන්නේ.

අපේ මාධ්‍ය ආයතන හැමදාම නීතිපති කියන දේවල් ‘අධිකරණ තීන්දු’වලටත් වඩා ඉහළින් ඉස්මතු කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. නීතිපති කියන්නේත් අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී ඉන්න නීතිඥයෙක් විතරයි.

යුගදනවි පෙත්සම විසිකළා කියා බොරු ලියා ලංකාදීප අධිකරණයට අපහාස කරයි

කෙරවලපිටිය යුගදනවි තාප බලාගාරයේ සීයට 40ක් ඇමෙරිකානු සමාගමකට විකිණීමට එරෙහිව ගොනු කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම ඉවත දැම්මායැයි හැඟවෙන සිරස්තලයක් යොදපු ප්‍රවෘත්තියක් ලංකාදීප වෙබ් අඩවියේ පළ වෙලා.

ඒත් නිව්ස් එක කියවද්දී සඳහන් වෙන්නේ පෙත්සම විසිකරපු බවක් නෙවෙයි. පෙත්සම විසි කරන්න කියලා නීතිපති සංජය රාජරත්නම් ශ්‍රේ ෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලපු බවක් විතරයි. නීතිපති කියපු පළියට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල දේවල් තීන්දු කරන්නේ නෑ. ඇත්තටම පෙත්සම විසිකළේත් නෑ.

ඒ නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගැන විකෘති සිරස්තලයක් දමමින්, ලංකාවේ උත්තරීතරම අධිකරණය නොගත් තීන්දුවක් ගැන සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ව නොමඟ යවන්නයි ලංකාදීපය කටයුතු කරලා තියෙන්නේ.

අපේ මාධ්‍ය ආයතන හැමදාම නීතිපති කියන දේවල් ‘අධිකරණ තීන්දු’වලටත් වඩා ඉහළින් ඉස්මතු කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. නීතිපති කියන්නේත් අධිකරණය ඉස්සරහා අනෙක් නීතිඥවරුන් වගේම තර්ක කරන තවත් නීතිඥවරයෙක් බව ඔවුන් දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඉහළම අධිකරණයට අපහාස වෙන පුවතක් ලංකාදීපය ලියා තියෙන්නේ ඔය ටික නොදන්නාකම නිසා.

කෙසේ වෙතත් අගරදගුරු මැල්කම් රංජිත් හිමි, ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි, සමගි ජන බලවේගය සහ වෘත්තිය සමිති ගොනු කරපු පෙත්සම 16 වැනිදා විභාගයට ගත් අවස්ථාවේ නීතිඥ සංගමයේ සභාපති සාලිය පීරිස් ඇතුළු නීතිඥවරුන් අදහස් දැක්වුවා. මේ පෙත්සමට සහයෝගය දෙමින් කරුණු දක්වන්න විමල් වීරවංශ ඇතුළු කැබිනට් ඇමතිවරුන් පවා අතරමැදි පෙත්සම්කරුවන් විදියට ඉදිරිපත් වුණානේ.

ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් කීවේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් වන විමල් වීරවංශ, වාසුදේව නානායක්කාර සහ උදය ගම්මන්පිල යන මහත්වරුන් දිවුරුම් ප්‍රකාශ අධිකරණයට ලබා දී තියෙන නිසා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඔවුන්ව අනිවාර්යයෙන්ම එම අමාත්‍ය ධූර වලින් ඉවත් කළ යුතු බව. කැබිනට් මණ්ඩල සාමූහිකත්වය කඩ කළ හැම අවස්ථාවකදීම ඒක සිදු වූ බව ඔහු පෙන්වුවා. සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය අනුව වෙන්න ඕනෑ ඒක තමයි. ඒත්, ඒක සිද්ධ වෙලා නැති බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

1947 වසරේදී රජයේ අයවැය විවේචනය කළ අමාත්‍ය එම්.ඩී.එච්.ජයවර්ධන  මහතා අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කළ බව, හිටපු ජනපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති විවේචනය කළ ලලිත් ඇතුළත්මුදලි , ගාමිණී දිසානායක සහ ජී.එම්.ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඇමතිවරුන් ඔවුන්ගේ ධූර වලින්ද ඉවත කළ බව උදාහරණ විදියට ඔහු පෙන්වා දීලා තිබුණා.

ස්සරහා අනෙක් නීතිඥවරුන් වගේම තර්ක කරන තවත් නීතිඥවරයෙක් බව ඔවුන් දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඉහළම අධිකරණයට අපහාස වෙන පුවතක් ලංකාදීපය ලියා තියෙන්නේ ඔය ටික නොදන්නාකම නිසා.

කෙසේ වෙතත් අගරදගුරු මැල්කම් රංජිත් හිමි, ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි, සමගි ජන බලවේගය සහ වෘත්තිය සමිති ගොනු කරපු පෙත්සම 16 වැනිදා විභාගයට ගත් අවස්ථාවේ නීතිඥ සංගමයේ සභාපති සාලිය පීරිස් ඇතුළු නීතිඥවරුන් අදහස් දැක්වුවා. මේ පෙත්සමට සහයෝගය දෙමින් කරුණු දක්වන්න විමල් වීරවංශ ඇතුළු කැබිනට් ඇමතිවරුන් පවා අතරමැදි පෙත්සම්කරුවන් විදියට ඉදිරිපත් වුණානේ.

ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් කීවේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් වන විමල් වීරවංශ, වාසුදේව නානායක්කාර සහ උදය ගම්මන්පිල යන මහත්වරුන් දිවුරුම් ප්‍රකාශ අධිකරණයට ලබා දී තියෙන නිසා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඔවුන්ව අනිවාර්යයෙන්ම එම අමාත්‍ය ධූර වලින් ඉවත් කළ යුතු බව. කැබිනට් මණ්ඩල සාමූහිකත්වය කඩ කළ හැම අවස්ථාවකදීම ඒක සිදු වූ බව ඔහු පෙන්වුවා. සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය අනුව වෙන්න ඕනෑ ඒක තමයි. ඒත්, ඒක සිද්ධ වෙලා නැති බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

1947 වසරේදී රජයේ අයවැය විවේචනය කළ අමාත්‍ය එම්.ඩී.එච්.ජයවර්ධන  මහතා අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කළ බව, හිටපු ජනපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති විවේචනය කළ ලලිත් ඇතුළත්මුදලි , ගාමිණී දිසානායක සහ ජී.එම්.ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඇමතිවරුන් ඔවුන්ගේ ධූර වලින්ද ඉවත කළ බව උදාහරණ විදියට ඔහු පෙන්වා දීලා තිබුණා.