අපි කන බොන දේ තීන්දු කරන දෙයියා කබ්රාල්! කෑම කන්ටේනර්වලට සල්ලි දෙනවාලු

ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් නිදහස් කරගැනීමට නොහැකිව වරාය තුළ සිරවී තිබෙන ආනයනික අත්‍යවශ්‍ය ආහාර කන්ටේනර් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 25 ක් දෙන්න මහ බැංකු අධිපතිවරයා දෙසැම්බර් 16 වැනිදා එකඟ වෙලාලු.

ඒ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ ඉල්ලීමක් මතලු. ඒ අනුව දෙසැම්බර් 17 වැනිදා ඉඳන් කන්ටේනර් නිදහස් කරනවාලු.

බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා මේ බව කියා තියෙන්නේ 16 වැනිදා ආහාර ආනයනකරුවන් එක්ක වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ තිබුණ සාකච්ඡාවකදී. ආනයනකරුවන් කියන්නේ ආහාර කන්ටේනර් 1000ක් විතර හිර වෙලා තියෙනවා කියලයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ලංකාව නොයා යුතු බව කියමින් පොළොවේ හැපෙන අත දරුවෙක් වගෙයි මේ දිනවල මහ බැංකු අධිපතිවරයා හැසිරෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වගේ ආයතනයක් ලංකාවට මූල්‍යාධාර ලබා දුන්නොත්, ඊට පස්සේ මහ බැංකුව ඔවුන්ගේ නිරීක්ෂණයට සහ නියාමනයට ලක් වෙනවා.

කබ්රාල්ලාගේ දේශපාලන ආධිපත්‍යය, ඒකාධිකර බලය පතුරුවන්න බැරි වෙනවා. දේශපාලන හයිකාරකම් ඉවර වෙනවා.

එවැනි පසුබිමක දැන් කරන්නේ මිනිස්සු එදිනෙදා කන්නේ බොන්නේ මොනවාද, නිදහස් කරන්නේ මොනවාද කියන එක පවා තීන්දු කරන ‘දෙවියෙක්’ විදියට කබ්රාල්ලා හැසිරීම.