සාෆී සිහාබ්දීන්ගේ හිඟ වැටුප් ගෙවන ලෙස නියෝගක්! ඒත් තවම ගෙවා නැහැ

සිංහල කාන්තාවන් 4000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට වද සැත්කම් කළ බව චෝදනා කරමින් අත්අඩංගුවට ගෙන මාස ගණනාවක් රදවාගෙන සිට නිදහස් කරනු ලැබූ, කුරුණෑගල රෝහලේ ප්‍රසව හා නාරි වෛද්‍ය ඒකකයේ වෛද්‍ය සාෆි සිහාබ්දීන්ගේ හිග වැටුප් ගෙවන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා. කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෙත නියෝග කර ඇත.

දෙසැම්බර් 06 වන දින අදාල නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

වෛද්‍ය සාෆි අත් අඩංගුවට ගත් පසු, ඔහුගේ සේවය අත්හිටුවා නැති අතර ඔහුව අනිවාර්ය නිවාඩු යවා තිබුණි. එබැවින් ඔහුට ගෙවීමට තිබෙන අවුරුදු දෙකහාමාරක හිග වැටුප් ගෙවන ලෙස අදාල නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

තවද

අනිවාර්ය නිවාඩු ගන්වන ලද නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය ආයතන සංග්‍රහයේ පැහැදිලිව දක්වා තිබියදී  එකී කාලයට වැටුප් හිඟ නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන්   හේතූන් කවෙර්ද යන්න තමන්ට ඉක්මනින් දැනුම් දෙන ලෙස අදාල නියෝගය මගින් සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා දන්වා ඇත.

2019 මැයි 24 සිට වෛද්‍ය සාෆි සිහාබ්දීන්ව අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇත.

ආයතන සංග්‍රයේ දෙවැනි කොටසේ 20/2 වගන්තිය අනුව යම් රාජ්‍ය සේවකයෙකුව අනිවාර්ය නිවාඩු යෑවු අවස්ථාවක අදාල පුද්ගලයාට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සම්පුර්ණ වැටුප ලබා දිය යුතුය.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විටත් අදාල වැටුප් මුදල් වෛද්‍ය සාෆි සිහාබ්දීන්ට ලැබී නැති බවත් එම වැටුප් ලබා නොදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට දේශපාලන බලපෑම් එල්ල වෙමින් ඇති බවත් ‘සටහන්’ වෙත වාර්තා වේ.

සිංහල කාන්තාවන් 4000ක් වඳ කර ඇති බවට 2019 වසරේ මැයි මාසයේ 23 වන දා දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන පුවතක් පළ වී තිබුණි. ඉන් දින කිහිපයකට පසුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වෛද්‍ය සාෆිව අත් අඩංගුවට ගනු ලැබී ය.

පරික්ෂණ මෙහෙය වූ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, සාෆි සහාබ්දීන්ට එරෙහිව එල්ල වී තිබෙන චෝදනා සනාත කිරීමට සාක්ෂි නොමැති බව අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වා තිබුණු අතර අත් අඩංගුවට ගෙන මාස දෙකකට පමණ පසු 2019 වසරේ ජූලි මස ඔහුව ුඅප මත මුදා හැර තිබුණි.