ඇමෙරිකා යන්න කලින් බැසිල් කළ දේ

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ දෙසැම්බර් මාසය අග ඇමෙරිකාවේ නිවෙස බලා ගමන් කරන්නට පිටත් වෙන්න කලින් 2022 අයවැය ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන පියවර මාලාවක් ගත් බව ඩේලි ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් වාර්තා කරලා තියෙනවා.

අයවැය කතාවකදී කයිවාරු ගැසූ පළියට අයවැයක කියන දේවල් නීති බවට පත් වෙන්නේ නෑ. පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන්නේ කටින් කියන කතා නෙවෙයි, විසර්ජන පනත. ඒ අනුව ඔය ‘අපි කරනවා’ කියා කටින් කී ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට වෙන වෙනම නීතිරීති ආදිය පනවන්නත්, නිලධාරීන් යොදවන්නත් ඕනෑ.

ඒ වෙනුවෙන් ඇමතිවරුන්, මන්ත්‍රීවරුන්, ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ආයතන ප්‍රධානීන් වගේම රජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් ආදිය අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා සාකච්ඡා මාලාවක් පැවැත්වුවාලු.

මුලින් සැලසුම් කරලා තිබුණේ අරලියගහ මන්දිරයේ තිබුණ මේ සාකච්ඡාවල මුල් පුටුව මහින්ද ගනීවි කියලාලු. එහෙත්, ඔහු හම්බන්තොට වරාය බලලා එන්න ගිය නිසා බැසිල් ඒවා කළාලු.

අන්න මල්ලිලා! රාජපක්ෂ සහ සහෝදරයෝ වගේ පවුලෙ බිස්නස් එකක් කරනකොට ඔහොම තමයි. එක එක වත්කම් ආදිය නිරීක්ෂණය කරන්න වෙනවා. සහෝදරයන් අතර වැඩ බෙදාගන්න වෙනවා. අයියා හිටියාම මොකද, මල්ලි හිටියාම මොකද?

රට ආර්ථික අර්බුදවල තිබුණාට, පොඩි මිනිහාගේ දෙකොණ පත්තු වුණාට එයාලාගේ නිවාඩු, සවාරි නතර වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා මේ ආර්ථික වශයෙන් අසීරු මොහොතේ වුණත්, නිවාඩු යන්න වෙනවා. කලින් සාකච්ඡා ටික පවත්වලා යන්න ඇත්තේ ඒ නිසා.