ඇප ලැබුණත්, අහනෆ්ව ගෙදර යවලා නැහැ

පුත්තලම මහාධිකරණයෙන් ඇප ලබා දීමට නියෝග කර තිබුණු  අහනෆ් ජසීම් හට තම නිවසට යෑමට නොදී නැවත බන්ධනාගාරය වෙත රැගෙන ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

බන්ධනාගාර නිලධාරීන්  අහනෆ් ජසීම්ව අද සවස 4.15ට පමණ යළිත් බන්ධනාගාරය වෙත  මෙසේ රැගෙන ගොස් ඇත.

පුත්තලම මහාධිකරණයෙන් අදාල තරුණයාට දෙසැම්බර් 15 වන දින (අද දින)   ඇප නියම කළත් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පවතින නඩුවට අදාලව ඔහු රිමාන්ඩ් කර ඇති බැවින්  අහනෆ්ව යළි බන්ධනාගාරය වෙත රැගෙන යායුතු බව බන්ධනාගාර නිලධාරීන් නිතිඥවරුන්ට පවසා ඇත.

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පැවැති නඩුවට අදාලව නීතිපතිවරයා පුත්තලම මහාධිකරණයේ අධිචෝදනා ගොනු කර ඇති බවත්  ඇප නියම වී ඇත්තේ  එම නඩුවට අදාලව  බවත් අහනෆ්ගේ  නීතිඥවරු අදාල නිලධාරීන් වෙත පැහැදිලි කර ඇති නමුත්  යළිත් වරක් අහනෆ් බන්ධනාගාරය වෙත රැගෙන ගොස් ඇත.

අහනෆ් ජසීමගේ නීතිඥවරයා තැබූ සටහනක්