2015-2019 ණය ගත්තේ කලින් ආණ්ඩුවල පොළිය ගෙවන්නලු! අලුත්ම වාර්තාවකින් හෙළි වේ!

2015 – 2019 වසරවල රටේ ණය අර්බුදය උග‍්‍ර වීමට ප‍්‍රධානම හේතුව ඊට පෙර වසරවල ගත් ණයවලට පොළී ගෙවීමට සිදුව තිබීම බව වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය ප‍්‍රකාශයට පත්කර තිබෙන නවතම වාර්තාවක දැක්වේ.

එම වාර්තාවට අනුව, 2015-2019 අතර කාලයේ ශී‍්‍ර ලංකාවේ ණය ප‍්‍රමාණය සියයට 42.8කින් ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර, එම ප‍්‍රමාණයෙන් සියයට 89.8ක්ම පසුගිය වසරවල ගත් ණයවලට ගෙවීමට සිදුව තිබෙන පොළී ගෙවීම් වේ.

මෙම පොළී ගෙවීම්වල පිරිවැය ගණනය කිරීම සඳහා වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය ඇස්තමේන්තු ගත කිරීමක් සිදුකර තිබේ.

මෙම ගණනය කිරීම්වල දී, රාජ්‍ය ගිණුම්කරණ කි‍්‍රයාවලියේ පවතින දුර්වලතාවයන් ද, ඔවුන් හඳුනාගෙන තිබේ. උදාහරණයක් ලෙස, රාජ්‍ය ආයතනවල ණය ප‍්‍රමාණය කොපමණදැයි හඳුනාගැනීම සඳහා කර තිබෙන විශ්ලේෂණයේ දී, පෙනී ගොස් තිබෙන්නේ, පුත්තලම ගල් අගුරු බලාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා 2014 වසරේ දී, චීනයේ එක්සිම් බැංකුවෙන් ලබාගත් ඩොලර් මිලියන 828ක මුදලක්, රජයේ ගිණුම් පොත්වලින්, ශී‍්‍ර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ගිණුම් පොත්වලට මාරු කර තිබෙන බවයි.එසේ කිරීමෙන්, එම වසරේ රාජ්‍ය ණය ප‍්‍රමාණය අඩු කොට පෙන්වා ඇත.

මේ ආකාරයටම, හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනයේ එක්සිම් බැංකුවෙන් ලබාගත් ඩොලර් මිලියන 951ක මුදලක් ද, මධ්‍යම රජයේ ගිණුම් පොත්වලින්, ශී‍්‍ර ලංකා වරාය අධිකාරියේ ගිණුම් පොත්වලට මාරු කර, රජයේ ණය ප‍්‍රමාණය අඩු යැයි පෙන්වා දී, තිබේ. එය ද, 2014 වසරේම ය.

මෙසේ අවිධිමත් ගිණුම් ක‍්‍රම අනුගමනය කිරීම හරහා, රාජ්‍ය ණය ප‍්‍රමාණය පවතින ප‍්‍රමාණයට වඩා අඩු කොට පෙන්වීමේ තැතක් දරා ඇති බව ද, වෙරිටේ විශ්ලේෂණයෙන් හඳුනාගෙන ඇත.