බහාලුම් 1500ක් කොළඹ හිරවෙලා! උත්සව කාලෙත් කන්න නැතිවේවිද?

ඩොලර් හිඟය නිසා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තියෙන බහාලුම් 1500ක් විතර නිදහස් කරන්න බැරිව කොළඹ වරායේ හිරවෙලා තියෙන බවත්, ඒ නිසා ඉස්සරහට එන උත්සව කාලයේදී භාණ්ඩ හිඟයක් එන්න ඉඩ තියෙනවා කියලාත් ලංකාදීප පත්තරේ වාර්තා කරලා.

අර්තාපල්, බී ලූණු, මිරිස්, පරිප්පු, කඩල, කරව, කුලුබඩු ඇතුළු කෑම්බීම් ඒ අතර තියෙනවාලු. ඒවායේ වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 150-200 අතරලු.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී පිටකොටුව තොග වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟයක් එන්න ඉඩ තියෙනවාලු.

හේතුව ඩොලර් අර්බුදය බව අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑනේ. . ලංකාවේ මේ වෙද්දී විදේශ සංචිත ඩොලර් 1100ක් විතර තියෙන පසුබිමක අත්‍යවශ්‍ය කෑම්බීම් වෙනුවෙන්වත් සල්ලි නිදහස් කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය ආණ්ඩුවට තියෙනවා ඇති.

අදාල ගෙවීම් කරන්නට වාණිජ බැංකුවලින් ව්‍යාපාරිකයන්ට පහසුකම් සපයන්නේ නැහැලු. ඉතින්, ව්‍යාපාරිකයන් මුදල් ඇමතිවරයාගෙන් ඉල්ලලා තියෙනවාලු මොළ හතෙන් එකක් උගසට තියල හරි මේ ටික නිදහස් කරලා දෙන්න කියලා.

සොරි! මොළයක් උගසට තියන කතාව ව්‍යාපාරිකයන් කීවේ නෑ, අපි අතින් දැම්මේ හොඳේ.

ව්‍යාපාරිකයන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ ඒවා නිදහස් කරන්න කියලයි.

දැන් වරායෙන් ව්‍යාපාරිකයන්ට ලිපිවලින් දැනුම් දීලා තියෙනවාලු, මේ භාණ්ඩ දවස් 21ක් ඇතුළේ නිදහස් නොකළොත් ඒවා වෙන්දේසි කරනවා කියලා. අන්තිමේ ව්‍යාපාරිකයන්ට තමන්ගේ වරදක් නැතිවම පාඩුව විඳින්නයි සිද්ධ වෙන්නේ.

ඊට අමතරව මේවා වරායේ තියාගෙන ඉන්න නිසා ප්‍රමාද ගාස්තු ගෙවන්න සිද්ධවෙලා තියෙන්නේත් ව්‍යාපාරිකයන්ටයි. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරිකයන් ඕවා ගෙවන්නේ නෑ, ඔවුන් ඉල්ලලා මේ ගාස්තු කපන්න කියලා. කැපුවේ නැත්නම් ඒ ගාස්තුත් පාරිභෝගිකයන්ටම වදීවි.

ඒ කියන්නේ උත්සව කෙසේ වෙතත් ඒ කාලයේ කෑම් බීම් අවදානම්. ජයවේවා!