මෛත්‍රී රට පුරා සම්මන්ත්‍රණ කරන්න ලෑස්තියිලු!

ඉදිරියේදී ඇති වෙන දේශපාලන තත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න කියලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් රට පුරා සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පටන් ගන්නවාලු.

ඒවාට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහභාගී වෙනවාලු.

දෙසැම්බර් 12 වැනි ඉරිදා ඒකේ පළවැනි සම්මන්ත්‍රණය කෑගල්ලේ පවත්වනවාලු.

මීට අමතරව ශ්‍රීලනිපය පහුගිය දවස්වල සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වලා තෝරා ගත්ත ආසන සංවිධායකවරුන්ගේ රැස්වීමක් දෙසැම්බර් 15 වැනිදා පවත්වන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවාලු.

මේ සියල්ල ශ්‍රීලනිපය සහ විමල් පිළ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙලා ඉදිරි මැතිවරණවලට තනිවම තරග කිරීමේ සැලසුම්වල කොටසක් බවත් ආරංචියි.