ජනපතිගේ ළදරු හැසිරීම්වලින් බීඕඅයි අවුලකද? වෘත්තිය සමිති ජනපතිට ලියලා

තමන්ගේ ආයතනයට අලුත් සභාපතිවරයෙක් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කරන්න කියලා ආයෝජන මණ්ඩලයේ වෘත්තිය සමිති ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා.

මේ වෙද්දී ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂවරුන් ඉල්ලා අස් වීමේ සිදුවිම විශාල විහිළුවක් වෙලා තියෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා හිතුවක්කාර ළදරුවෙක් වගේ ඒ ඉල්ලා අස්වීම් පිළිගන්නේ නැති බව ඉල්ලා අස් වූ සභාපති සංජය මොහොට්ටාලට ලිපියකින් දැනුම් දුන්නා කියා මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිබුණා. ඒත්, වෘත්තිය සමිති පෙන්වාදීලා තියෙන්නේ මේ ආයතනයේ සභාපති, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දැනුම් දීලා තියෙන බව.

ලෝකයේ ඉල්ලා අස්වීම් කියා සංකල්පයක් තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට තවදුරටත් වැඩ කරන්න බැරි වුණාම ‘මට බැහැ’ කියලා ඉවත් වෙන්න. ‘ඉල්ලා අස්වීම’ කියන වචනයේ සරල සිංහලෙන් ඒ බව දැක්වෙනවා.

ඉතින් ඉල්ලා අස්වීමක් දුන්න කෙනෙක්ට තවදුරටත් වැඩ කරන්න කියලා, ඒවා බාර නොගෙන ඉඳීම මොන තරම් හිතුවක්කාර ගතියක්ද? තවදුරටත් අහවල් රැකියාව කරන්න බෑ කියලා තීන්දු කරපු මනුස්සයෙකුගෙන් යම්කිසි ආයතනයකට ඵලදායී වැඩක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න තරම් ජනාධිපතිවරයා බොළඳයිද?

‘පවතින තත්වය තුළ ආයතනයේ කාර්යයන් නිසි ලෙස ඉටු කරගෙන යා හැකි හැකියාවෙන් හා දක්ෂතාවයෙන් සපිරි නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයට පත් කරන ලෙස’ ඔය ලියුමෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා. අපනයනය හා නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවමින් වැඩි විදේශ විනිමයක් ඉපැයීමේ අරමුණ සහිත ‘සෞභාග්‍යයේ දැක්ම’ යථාතයක් කරන්න තමන් කැපවෙලා ඉන්න බවත් වෘත්තිය සමිති ජනාධිපතිවරයාට ලියලා.

මේ ආයෝජන මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීන් ශ්‍රී ලංකාවට අනාගතයේ ආයෝජන වැඩි කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කරලා පියවර ගැනීමට අසමත් බව මීට කලින් ආයතනය අභ්‍යන්තරයේ පාර්ශ්ව කියා තිබුණා. ඒ එක්කම කෝප් කමිටුවත් මේ ප්‍රධානීන්ව ප්‍රශ්න කරලා තිබුණා.

සභාපතිවරයා මාධ්‍යවලට සම්මුඛ සාකච්ඡා දෙමින් සිටින නමුත්, ආයෝජන පුළුල් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් නොවන බව ඔවුන් තර්ක කරලා තිබුණා.

2021 දී ඩොලර් බිලියන 2ක් වටිනා ආයෝජනයන් අනුමත කරන්නට වාණිජ මණ්ඩලයට හැකි වූ බවත්, ඉන් ඩොලර් මිලියන 980ක් ඍජු විදේශ ආයෝජන බවත් වාර්තා වෙනවා.

ආයෝජන අනුමත වීම පැත්තෙන් එසේ වෙද්දී, අනුමත වූ ආයෝජන ලංකාවට පැමිණීමත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. 2021 දී පමණක් ඩොලර් මිලියන 760ක ආයෝජන කරලා තියෙනවාලු. ඒ අතරින් ඩොලර් මිලියන 400ක් ඍජු විදේශ ආයෝජනලු.

වසංගතය තිබුණ 2020 අවුරුද්දේත් ඩොලර් බිලියන 2.2ක ආයෝජන අනුමත වුණාලු. ඉන් ඩොලර් බිලියන 1.6ක් විදේශ ආයෝජනලු.

කෙසේ වෙතත් මේ විදියට ආපු ආයෝජන ප්‍රමාණවත් නොවන බවත්, ඉදිරි දශකය ඇතුළේ ලංකාවේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනය දෙගුණ කරන්නට නම් දැවැන්ත ආයෝජන ප්‍රමාණයක් එන්න ඕනෑ බවත්, ඒ සැලසුම් යථාර්තයක් කර ගන්නට වැඩපිළිවෙලක් ආයෝජන මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීන්ට නැති බවත් ආයෝජන මණ්ඩලයේ වෘත්තිය සමිති එකමුතුව කියා තිබෙනවා. එවැනි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවශ්‍ය පරිපාලන දැනුම සභාපතිවරයාට නැති බවත් එහි සඳහන්.