මහවැලි ඉඩම් ව්‍යාපාරිකයන්ට බෙදන චමල්ගේ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය! ගජමිතුරන්ටම දේවිද?

වසංගතය අස්සේ ආහාර නිෂ්පාදනය පිට දමමින්, ඉස්සරහට ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන්ට මහවැලි ඉඩම් බෙදන්න සූදානමක් තියෙනවා. වාරිමාර්ග ඇමති චමල් රාජපක්ෂ ඉඩම් හෙක්ටෙයාර් 1750ක් බෙදන්නට දාපු කැබිනට් පත්‍රිකාවකට අවසර ලැබිලා.

මේ වෙද්දීත් දැවැන්ත ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ආණ්ඩුවට හිතවත් ව්‍යාපාරිකයන්ට දීලා තියෙනවා. නිශ්ශංක සේනාධිපති වැනි අයට බඩඉරිඟු වගාවට යැයි කියමින් ඉඩම් දීලා. ඊට අමතරව කිරිහරක් ගෙන්වීමට යැයි කියමින් තවත් ව්‍යාපාරිකයන්ට ඉඩම් දීලා තිබුණා. කෝමාරිකා වගාවටත් ඉඩම් දීලා තිබුණා.

ආණ්ඩුවට වුවමනාවක් තිබෙනවා නම්, ලංකාවේ සිටින ගොවීන්ට ආහාර නිෂ්පාදනයට ඉඩම් මහා පරිමාණයෙන් දෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ආණ්ඩුව හරහා සමූපකාර ක්‍රමයකට එවැනි වගා සඳහා පහසුකම් සලසන්න තිබුණා. ඒ වෙනුවට ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන්ට අක්කර දාස් ගණන් දීමෙන් පස්සේ ඒ මහා ධනවතුන් සොච්චරමට පොඩි ගොවියාගේ ශ්‍රමය හූරාකන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ.

බෝග වගා කරන්න ඉඩම් බෙදීම වෙනුවෙන් පහුගියදා කැබිනට් තීන්දුව අරන් තිබුණේ මේ විදියට.

‘කොවිඩ්-19 වසංගත තත්වය හමුවේ ආහාර ආනයනය සඳහා විදේශ විනිමය පිටරටවලට ගලා යෑම මගින් මෙරට ආර්ථිකයට වන ඍණාත්මක බලපෑම අවම කිරීමේ අරමුණින් දේශීයව වගා කළ හැකි අතවශ්‍ය ආහාර බෝග වගා කිරීම සඳහා ආයෝජකයන් දිරි ගැන්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

එමෙන්ම, දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම හා සත්ව ආහාර දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සෞභාග්‍යා ජාතික ආහාර හා නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙහි මූලික අරමුණක් වී තිබේ. ඒ අනුව, ජාතික ආහාර හා පෝෂන සුරක්ෂිතතාව සහ අපනයනය ඉලක්ක කරගත් වාණිජ කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘතින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මහවැලි බල ප්‍රදේශවල පිහිටි ඉඩම් හෙක්ටෙයාර 1,750ක් පමණ විධිමත් ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින තෝරාගත් ආයෝජකයන් වෙත දීර්ඝකාලීන බදු පදනම මත ලබා දීම පිණිස වාරිමාර්ග අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.’