‘ගෑස් සිලින්ඩරයේ ගැටලු තිබේනම් ගත් තැනටම දෙන්න‘

නිවෙස්වලට හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානවලට මිලදී ගෙනගොස් ඇති ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර සම්බන්ධයෙන් කිසියම් හෝ ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් අදාල ගැස් සිලින්ඩරය මිලදී ගත් ස්ථානයට හෝ අළෙවි නියෝජිතයෙක්ට නැවත භාරදි හැකි බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ උසස් නිලධාරියෙක් ‘ලංකාදීප’යට පවසා. ඇත.

පාරිභෝගිකයන් රැගෙන එන ගැටලුසහගත ගෑස් සිලින්ඩර භාරගන්නා ලෙස සියලුම අළෙවි නියෝජිකයන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව කී එම උසස් නිලධාරියා එවැනි භාරදීමකදී පාරිභෝගිකයන්ට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇතිවුවහොත් 1311 ලිට්‍රෝ සමාගමේ හදිසි දුරකථන අංශයට දැනුම් දෙන ලෙසත් ඔහු පවසා ඇත.