ඩොලරය බලහත්කාරයෙන් පාලනය කරන මහ බැංකුවේ දැඩි නීති ගැන ආයෝජන සමුළුවේදී විවේචන

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය වාර්ෂිකව ‘ආර්ථික සමුළුවේ’ පළමු දිනයේදී ආයෝජකයන් කිහිපදෙනෙක්ම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ වෙද්දී ඩොලරය බලහත්කාරයෙන් පාලනය කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ගැන විවේචනාත්මකව කතා කළාලු.

මේ වෙද්දී ඩොලරය එක සීමාවක සිර කරගෙන තබන්නට මහ බැංකුව ගන්නා උත්සාහය ආයෝජකයන්ට දැනෙන්නේ කෙලෙසදැයි එයට සහභාගී වූ කෙනෙකුගේ ප්‍රශ්නයකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ උප සභාපති ක්‍රිෂාන් බාලේන්ද්‍ර කියා තිබුණේ එය තමන්ට අවාසිදායක බව.

‘විදේශ මුදල්වල අඩුපාඩුව ව්‍යාපාරවලට විශාල බලපෑමක් කරනවා. ආනයනවලට වගේම අපනයනවලට.’ ආදී වශයෙන් ඔහු ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුණා.

මීට අමතරව හේමාස් සමූහයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී කස්තුරි විල්සන් කියා තිබුණේ මහ බැංකුවේ මේ දැඩි නීති නිසා අපනයන වැඩි කිරීමේ අරමුණ වෙනුවට ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රතිඵල අත් කරදෙන බව.

‘අපනයන වැඩි කරන්න ඕනෑ නම් ඔය ස්ථාවරයේ දිගටම ඉන්න බැහැ. අපනයන තරගකාරී විය යුතුයි. විදේශ ආයෝජන ඔය ස්ථාවරයේ ඉඳන් ලබා ගන්න බැහැ’ ආදී වශයෙන් ඇය කියා තිබුණා.