ගෑස්වල ප්‍රමිතිය ගැන අණ්ඩුව වගකීමෙන් කටයුතු කර නැහැ – අලගියවන්න

ගෑස්වල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන රජය හා අදාළ ආයතන පසුගිය කාලයේ තම වගකීම ඉටුකර නැති බව නිහතමානීව පිළිගන්නා බවත්, අතීතයේදීද එම වගකීම ඉටුවී නැති බවත් පාරිභෝගික ආරක්‍ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න පවසා ඇත.

ඒ මහතා මේ බව පවසා ඇත්තේ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී දෙසැම්බර් 07 වෙනි දින පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුව අමතමිනි.

ගෑස් හා ඊට අදාළව භාවිතාවන උපාංගවල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් 1960 ගණන්වල සිටම කිසිඳු නියාමනයක් සිදුව නැතැයි කී රාජ්‍ය ඇමතිවරයා මීට පෙර ගෑස් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවූ අනතුරුවලදී පැවති රජයන් සොයා බලා පියවර ගත්තේ නම් වර්තමානයේ මෙවැනි තත්වයක් මතුවීම වළක්වාගත හැකිව තිබිණි යැයි ඔහු. පවසා. තිබුණි.

ගෑස් සමාගම් දෙකෙන්ම ගෑස් භාවිතා කරන්නන්ගේ රැකවරණය ගැන කිසිඳු සැලකීමක් කර නැති බව තම පෞද්ගලික මතය බවත්, එම සමාගම්වලට මේ වගකීමෙන් මිදිය නොහැකි අතර, දැනට සිදුකරන පරීක්‍ෂණවලින් අනාවරණය වන තොරතුරු අනුව අදාළ සමාගම්වලට එරෙහිව උපරිම නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් ඔහු. පවසා. ඇත.

තවද නිසි ප්‍රමිතියකින් යුත් ගෑස් සිලින්ඩර වෙළඳපලට නිකුත් කිරීම සිදුවන බවත් තවමත් පැරණි ගෑ ස්සිලින්ඩර භාවිතා කරන්නන් තවදුරටත් ආරක්‍ෂාකාරීව කටයුතු කරන ලෙස තමන් ඉල්ලීමක් කරන බවත් ඔහු. පවසා. තිබුණි.