ඉකොනොමස්ට් සඟරාවේ සමීක්ෂණයකින් ලංකාවේ ආර්ථිකය අවදානම්ම තැනක බව හෙළි වේ! ආජන්ටිනාවට විතරක් ඉහළින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ඉතාම භයානක විදියට කඩා වැටීමේ අවදානමකට මුහුණ දී සිටින බව ද ඉකොනොමිස්ට් සඟරාව තෝරාගත් රටවල් 40ක් ඇතුළත් කරගනිමින් කරපු සමීක්ෂණයකට අනුව හෙළි වෙලා.

ඒ රටවල් 40 අතර කඩාවැටීමේ අවදානම වැඩිම ලැයිස්තුවේ දෙවැනියට ඉන්නේ අපේ රට. වැඩිම අවදානමක් එක්ක ඉහළම තැන ඉන්නේ ආජන්ටිනාව.

ලෝක ආර්ථිකයට බලපාන ප්‍රධාන සාධක තුනක් පදනම් කරගනිමින්, ද ඉකොනොමිස්ට් සඟරාව රටවල් තෝරාගෙන කරපු සමීක්ෂණයකදී තමයි ඔය විදියට ලංකාව වැඩිම අවදානමක ඉන්න බව හෙළි වෙලා තියෙන්නේ.

මේ සමීක්ෂණයට පාදක කරගෙන තියෙන ප්‍රධාන සාධක තුන තමයි ඇමෙරිකාව අලුතින් අනුගමනය කරන දැඩි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය, චීනයේ ආර්ථිකය මන්දගාමී වීම සහ ඕමික්‍රෝන් වෛරසය පැතිරිලා යෑම කියන සාධක.

අපි වගේ රටවල ආනයන අපනයන ආර්ථිකයත්, චීනය සහ ඇමෙරිකාව වැනි රටවල ආර්ථිකයේ සිදුවෙන වෙනස්කම් ක්ෂණිකව ලෝකයටම බලපාන නිසාත්, ඕමික්‍රෝන් වෛරසය නිසා හෙමීට නැගිටිමින් තිබිච්ච ලෝක ආර්ථිකය ආපහු දුර්වල වීමත් ඔවුන් සලකා බලා තියෙනවා.

ඔවුන් ඒ මත පදනම් කරගෙන මාතෘකා පහකට අදාලව ලකුණු දීලා තියෙනවා. ලකුණු වැඩියි කියන්නේ අවදානම වැඩියි.

රටේ වත්මන් ගිණුමේ බැලන්ස් එක, පොදු ණය ප්‍රමාණය, විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය, බඩු භාණ්ඩවල මිල සහ විදේශ ණය තමයි ඔවුන් සලකා බලා ඇති මාතෘකා. ඒවාට අදාලව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ලෝක බැංකුව ඇතුළු ආයතනවල දත්ත තමයි ඔවුන් සලකා බලලා තියෙන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගිණුමේ බැලන්ස් එක, පොදු ණය යන මාතෘකා දෙකේදී ඉතාම දුර්වල බව ඔවුන් නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. ඒ මාතෘකා දෙකට අදාලව ලකුණු 40න් 36 බැගින් ලංකාවට ලැබිලා.

එකතුව අරන් සාමාන්‍යයක් විදියට බැලුවොත් අපේ පොදු ලකුණු ප්‍රමාණය 40න් 31ක්. ඒ කියන්නේ අවදානම ඉතා වැඩියි. පාකිස්ථානය, ඊජිප්තුව, චිලී, නයිජීරියාව, මෙක්සිකෝව, පිලිපීනය ආදී රටවල් ලංකාවට වඩා ශක්තිමත් ලකුණු ලබාගෙන ඉන්නවා.