පැමිණිල්ලක් කරන්න ගිය මාධ්‍යවේදියාගේ පපුවට පිස්තෝලයක් තියලාලු!

උදයන් පුවත්පතේ පේදුරුතුඩුව ප්‍රදේශයේ මාධ්‍යවේදීයෙකු වන  ජයචන්ද්‍රන් සුලක්ෂන් පොලිස් නිලධාරින්  සිදුකළ අකටයුතුකමක්  පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීමට පේදුරුතුඩුව පොලිස් ස්ථානයට ගිය අවස්ථාවක එහි ස්ථානාධිපතිවරයා අදාල මාධ්‍යවේදියාගේ පපුවට  පිස්තෝලක් තබා මරණිය තර්ජන සිදු කර ඇති බව පැමිණිල්ලක සඳහන් වෙනවා.

දෙසැම්බර් 02 වන දින මෙම සිදුවීම සිදු වී ඇත.

පේදුරුතුඩුව උසාවිය ආසන්නයේ පිහිටි කුඩා තේ පැන් හලකින් බලහත්කාරයෙන් ජංගම දුරකථන සඳහා නොමිලේ `ඩේටා` කාඩ් පත් ලබා ගැනීම උසාවියට පැමිණෙන පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක්  දෛනිකව සිදු කරන බව කඩහිමියා අදාල මාධ්‍යවේදියාට පවසා ඇත.

ඒ අනුව  මාධ්‍යවේදී සුලක්ෂන් එම සිද්ධිය පිළිබඳව එම පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් විමසීමක් කර ඇත. එම අවස්ථාවේදී  ඔවුන් අතර බහින් බස් වීමක් සිදු වුණු බවත්  ඒ සම්බන්ධ පැමිණිලි කිරීමට පොලිස් ස්ථානයට ගිය විට පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා තර්ජනය කර ඇති බවයි යාපනය මාධ්‍ය සමාජය පවසයි.