ඉන්දියාවෙන් තව දැවැන්ත ණයක්

ඉන්දියාව එක්ක මූල්‍ය හුවමාරු ගිවිසුම් (කරන්සි ස්වාප්) ක්‍රමයට ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 1.4ක ණය ගැනීමට සූදානමක් තියෙනවා කියලා සන්ඩේ ටයිම්ස් වාර්තා කරලා.

ඒ පත්තරෙන් මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ට කතා කළාම කියා තිබුණේ මේ ගිවිසුම්වල කොන්දේසි සහ එකඟතා සාකච්ඡා අවසන් කළ පසු ප්‍රසිද්ධ කරන බව. ලංකාවේ විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඉහළ දැමීමට ඒ ගිවිසුම හේතු වනු ඇතැයි ඔහු කියා තිබුණා.

මේ විදියට ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ දැනට ප්‍රසිද්ධියේ නිවේදනය කරන ලද ඩොලර් මිලියන 500ක ක්‍රෙඩිට් ලයින් ගිවිසුමට අමතර මුල්‍ය හුවමාරු ගිවිසුම් ගැන. මේ මිලියන 500 ගත්තේ ලංකාවට බොරතෙල් ආනයනයට සල්ලි නැතිව කෙළවෙලා ඉන්න නිසා.

මෑත කාලයේ ඩොලර් අර්බුදයට විසඳුම් විදියට අපේ ආණ්ඩුව ඉන්දියාව සහ බටහිර රටවල්වලට පස්ස හරෝලා චීනය පස්සේ වැටුණා. ඒත් චීන්නු අපට චීන සල්ලිවලින්ම ණය දිදී එයාලගේ බඩු විකුණන්න පොට පාදාගත්තා.

කෙසේ වෙතත් මේ ණයවල ලිඛිත ගිවිසුම්වල නොතිබුණත්, පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම ඇතුළු කොන්දේසි නොනිල වශයෙන් ඇති වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවට 2022 මැද කාලය වෙද්දී ඩොලර් බිලියනයක විතර ණය ආදී ජාත්‍යන්තර ගෙවීම් කරන්න තියෙනවා.

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්තයා කියා තිබුණේ හිටපු ආණ්ඩුව ඩොලර් බිලියන 7.6ක විදේශ සංචිත ඉතුරු කරලා ගියත්, මේ ආණ්ඩුවට ඩොලර් බිලියන 6.6ක විතර ණය ගෙවීමට සිදු වූ බව.

ඒ වගේ හිටපු ආණ්ඩුව පැත්තට බෝලෙ පාස් කරන්න උත්සාහ කළත්, ලබන අවුරුද්දේ ගෙවන්න තියෙන ණය බොහොමයක් 2010-2015 කාලයේ ගත්ත ඒවා.

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා කියා තිබුණේ ඉදිරියේදී වාණිජ ණය වෙනුවට රාජ්‍යයන් අතර මූල්‍ය හුවමාරු ගිවිසුම්වලින් ණය ලබා ගන්නා බව. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ‘බේල්අවුට් ප්ලෑන් එකට’ කිසිසේත් නොයන බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා තිබුණා.