ජීවීතය හා නීතීය – ලිංගීක ශ්රමීකයන් නීතීගත කිරීම ප්රායෝගීකද.? නීතිඥ ලක්ෂාන් ඩයස්

G.M.B. Akash "Life for Rent" www.gmb-akash.com

නෛතීක  මතය With new additions 

අයාලේ යැම පනත ලංකාවේ නීතීයට හඳුන්වා දෙන්නේ 1841 තරම් ඇත යුගයකදීය. එය මුලීකවම භාවීතා වන්නේ එවකට  වතු ආර්ථීකය පෝෂනය කරන්නට ඉංදීයාවෙන් ගෙනා සංක්රමණීක සේවකයන් පාලනය හා ඔවුන් වත්තකින් වත්තකට පැන යාම වැලැක්වීමටය.

එහෙත් එහී 2 වන හා 9 වන ඡේදයන්හී මහා මාර්ග හා මංමාවත්හී කලහකාරී ලෙස හැසීරීම හා 9 වන ඡේදයේ වීස්තර කරන පරීදී සම්පුර්නයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් ලිංගීක ශ්රමීක ආදයමින්  ජීවත්වන්නන් හෝ ක්රමාණුකුලව අනීතීක හෝ අස්වාභාවීක ලිංගීක චර්යාවන්ට  පුද්ගලයන් procure රැස් කරන්නන් මේ  අයලේ පනත යටතේ වගකීමට බැඳේ ඔවුන් INCORRIGIBLE ROGUE නිරන්තර පාදඩයන් හෝ තක්කඩීන්  ලෙස  සැලකේ . 

කාගැනද මේ කියන්නේ ?? ඒ ගැන පසුව නඩු තීන්ඳුවකින්ම සොයා බලමු

  • එය නෛතීක වරදකී එයට දඬුවම් ඇත. ඊට අමතරව  2005  අංක 30 දරණ වෛශ්‍යා වෘත්තීය  සඳහා කාන්තවන් හා  ළමයීන් ජාවරම කිරීම වැලැක්වීම හ ඊට එරෙහීව කටයුතු කිරීම පනත වැදගත්වේ 
  •  එහීදීද ලමයීන් හා කාන්තාවන් ජාවරමට හසුවන්නන් වීම නිසා ඔවුන්ට එරෙහීව නීතීමය අරෝපනය පැන නොනගී.
  •  වීන්දීතයන්ට  සහන හා සුබසාධනය සැලසීම සැලකේ. 
  • පොලිස් ආඥා පනතද භාවිතා කල හැක 
  • අනවිස  1995 හා 2006  සංශෝධන හරහා ද 360 හා අනෙකුත් වගන්ති වැදගත් .  
  • ගනීකා නිවාස පනත Brothels යටතේ ද  එහී වෘත්තීමය කටයුතු වල නියැලෙන කන්තාවන්ට  නෛතීක වරදක් අරෝපනය කර නැත. සහයවන්නන් හා හෝ පවත්වාගෙන යන්නන් පමනකී.
  • අයාලේ යාම පීලීබඳ පනතේ 9 ( 1 ) අ , වගන්තී 1919දී සංශෝධනය වී ඇතී අතර එහීදී එම වගන්තීය  තමන්ගේ ජීවත්වීමට ලිංගීක ශ්රමීකයන්සේ කටයුතු කරන්නාවු පුද්ගලයන් වරදට හසු කර නැත. ඔවුන් නීදොස් පුද්ගලයන් සේ සැලකේ . 

මෙහීදී සයිබෝ එරෙහීව චෙල්ලාම් නඩුවේදී 58 NLR 25 ජයවර්ධන වීනීසුරුතුමාගේ තීන්ඳුව   පැහැදීලීවම තීරණය කර ඇතී අතර එහීදී කුරේ එරෙහීව  ජේම්ස් අප්පු  නඩුවේදී අපගේ කීර්තීමත් අගවීනීසුරුවරයකු වු ඒබ්‍රහම් අගවීනීසුරුතුමාගේ නඩු  තීන්ඳුව තව දුරටත් සලකා බලා සහතීක කර ඇත. 

මේ නඩු තීන්ඳුව අනුව ඒබ්‍රහම් අගවීනීසුරුතුමා ලංකා නීතීයට බලපැ එංගලන්ත නීතීය වීස්තර කර ඇත. ඒ අනුව එම නීතීයෙන් වීස්තර කරන්නේ යම් පිරිමි පුද්ගලයකු  ලිංගීක ශ්රමීක ආදායමෙන් පුර්ණව හෝ අර්ධව ජීවත් වීම නිරන්තර පාදඩයකු වීමට සාධකයක්වේ යන තේරුම් ගැනීමයී. 

මෙහීදී ලංකා නීතීය ගොඩ නැගීමේදී එම පිරිමියා යන්න හැලී ගොස් තැනැත්නන් යන්න අදේශ කර ඇතී අතර  එය යුරෝපයේ මෙම තත්ත්වය වැරදී ලෙසට අර්ථකතනය කර ඇතී බව නඩු තීන්ඳුවේ කියයී. ලංකවේ  ගැනූන්ටද  බලපවත්වයි. 

මෑතකාලීන නඩු තීන්දුවක් වූ  ජීනා මැඩම් නඩූව නොහොත් රෝස්මරී ජූඩ් පෙරේරා ඒරහීව රජය නඩුවේදී බුවනෙක අලුවිහාරේ විනීසූරෑතූමා මෙම අයාල පනතේ 9.1වගන්තිය බ්රතානය නඩු තීන්දු ඇසුරින් තවත් පුලුල් කල බව මගේ මතයයි.

ඒහීදී  සේවයට බඳවා ගැනීම හෝ procurement යන වචනය නිසි ලෙස අර්ථකථනය නොව් තිබීම තුල ලදනිස  360 අ වගන්තිය නඩු තීන්දු මත විවරණය කර ඉතා හොද නඩුවක් තීන්දුවක් ලබා දෙන ලදී.

 ඒහීදී රියෙන්සි අර්සකුලරත්න ජනාධිපති නිතීඥතූමා මතු කරන්නේ ප්‍රියංගිකා නැමති සේවා සපයන්නීය  තවත් අයෙක් සමග පැමිණ තෝරා ගැනීමට පෙනී සිටීමම ඉහත බදවා ගැනීම නිෂේධනීය කරන බවයි ඒනම් දැනටම ඇය නියැලෙන්නියක බවයි.

ඒබ්‍රහම් අගවිනිසුරු තුමා ද ප්‍රශ්නය දකින්නේ බූවනෙක අලූවිහාරේ විනීසූරුතූමා දකින ආකාරයටය. ඒනම් දැනටම පුද්ගලිකවම නියැලෙන්නේ නම්  9.1 ට අදාල නොවන බවයි ඒවකට 21ට හා වත්මනේ 18 ට අඩූ නම් පමනක් මෙය වරදකී.

 තවද ලංකා නීතීය අනුව පිරිමි හෝ ගැහැනු පුද්ගලයකු මේ පුර්ණ හෝ අර්ධ ලෙස ලිංගීක ශ්‍රමික ආදායමෙන් ජීවත්වීම යන වචනය අපැහැදීලී වීම නඩු තීන්ඳුවේදී නිවැරදී කරයී.

 එනම් මේ කතා කරන්නේ එංගලන්ත අත්දැකීමේදී බුලී bullies යනුවෙන් හඳුන්වන හෝ අපේ වහරේ පිම්පියා  pimp යන  අවරගනයේ හැඳීන්වීම ලබන චරීතයයී නැතුව ලිංගීක ශ්රමීකයකු නොවේ යන්න මේ නඩුවේදී පැහැදීලීවම ස්පුට කරයී. තවද  එය පවා බැලු බැල්මට හා පැහැදීලීව පෙනෙන පරීදී වරදක් වීම වැදගත් බව තවත් නඩු තීන්දුවක් උපුටා ගනීමීන් කියයී.

එම නඩු තීන්ඳුව අනුව තම ජීවීකාව කරගෙන යාමට  ලිංගීක ශ්රමීකයකු වන පුදගලයකු වරදකරුවකු නොවේ

” Speaking generally,” said the learned Chief Justice, ” the Ordinance and the Ordinances which it amends do not penalize illicit sexual intercourse, except where the act takes place under circumstances which are a public scandal, or on outrageous offence to individual rights, or where it takes place with a girl under the prescribed age; Similarly, the procurement of women for an act of sexual intercourse is not punishable, except in the case of a woman under twenty years of age (see section 6). But what the Ordinance does penalize is the making a living out.of the corruption and degradation of others. It does this in three ways:—

(a) It enhances the penalties for brothel-keeping (section 4); (6)

(b)  It punishes persons who live on the earnings of prostitution

(c)  (section 9 (1) (a) ) ; and (c) It further punishes persons who systematically procure persons of whatever age for the purpose of illicit intercourse. With regard to (b), the person here aimed at is the type of character known in Europe as the bully, that is to say, a person who has a woman under his control, and who by the use of his influence or authority compels or induces her to offer herself for prostitution, and lives wholly or in part on earnings so realized.” But owing to the omission of the word ” male ” from our section, not only ” male bullies ” but also ” female bullies ” would come within the operation of the sub-section.

 Later in the same j udgment he says :— ” If a person is charged with living on the earnings of prostitution, it is not right to give general evidence that he does this ; the name of the alleged person on whose earnings he is said to live must be specified.

Prostitution is not an offence per ae under our law, and if the 1923. learned Magistrate’s conclusion is right, the Ordinance would have the effect of making a very important alteration in our law, and DEN B A. j . prostitution would stand penalized. But, as Bertram C.J. points c —— out in his judgment, what the sub-section penalizes is ” the making CheUani of a living out of the corruption and degradation of others.

” The words of the sub-section themselves make this clear. I refer in particular to the word ” knowingly;” * li the sub-section was intended to refer to prostitutes, the use of the word ” knowingly ” is highly inappropriate; for if a prostitute earns money and lives on such earnings, there can be no mistake as to what her earnings are, and there can be no question of her doing so ” Imowingly.” There could be no possibility of her doing so ” uruinowingly ” under a misapprehension, or mistake. The use of the word ” knowingly ” throws on the prosecution the burden of proving that the accused had the requisite knowledge, and the accused may prove that such knowledge was absent. This would apply in a case when another person is charged with the living on the earnings of a prostitute, but in the case of the prostitute herself it would be meaningless. 

Both according to the intention of the Ordinance and the words of the sub-section itself, the latter has no application to prostitutes who live on their own earnings or prostitution. The words of the Fmglish Act too support this construction. There is also, in my opinion, in this case a joinder of accused persons which is not permitted by law and which is fatal to the convictions.. Persons could only be charged together if they are accused of jointly committing the same offence or of different offences committed in the same transaction (section 184 of the Criminal Procedure Code). The accused no doubt occupied the same house, but each was ” living on her own earnings. I therefore set aside the convictions and acquit the accused. Set asid

තවද අබේකෝන් එරෙහීව කුලතුංග නඩුවේදී ගනීකා නිවාසයක සේවය කරන කාන්තාවක සහය වන්නීයක ලෙස නොසලකන බව තීරනය වීය. මේ බව මැතකදී කොටුව මහෙස්ත්‍රාත්ව සීටී රංග දීසානායක මැතීතුමා නඩුවකදී තීන්ඳු කරන ලදී. 

කොලපාට සමාජය 

කුඩා ආර්ථීකයන් ඇතී ලංකාව වැනී රටවල වල රාත්‍රී  ආර්ථීකයක් තිබිය යුතු බව හා ලිංගීක ශ්රමීකයන් නීතී ගත කල යුතු බව තම කෘතීයේදී C A  චන්ද්රප්රේම 1997 පැවසීය ඔහුව දැඩී ලෙස වීවේචනය වීය.

 මෙම කතිකාවේ පුරෝගාමී නිර්වචනයක්  කලේ  ඔහු ය.  යු ඇන් පී UNP මතවදය තුල ලීවීම නිසා ඔහූව හතර වටෙන් විවේචනය වීය අද මන්ත්‍රීවරියන් ඒයම කියයි. වර්ථමානයේ හරීනී අමරසුරීය ඩයනා ගමගේ හා කෝකීලා ගුනවර්ධනද අඩූ වෑඩී වශයෙන් එයම කියා ඇත. ජවීපේ , හා ශ්රී ල පෝ ප නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරියන් එසේ පවසා ඇත.

තායීලංතයේ පැට්පොන්ග් හී හෝ බොම්බායේ කාමාටීපුරම් හී හෝ ඉන්දුනීසීයාවේ හෝ  ජර්මනීයේ හෝ සිංගප්පුරුවේ මෙය නිදහස්ව සීදූවේ සමහර  තැන්හී නීතී අපේ රටේ මෙන් අපරාධයක්  නොවේ හෝ ජර්මනියේ මෙන් නීතීගතය . Legalized නීතිගත කිරීම හා decriminalised අපරාධහරනය දෙකකී. ලංකාවට අපරාධහරනය වඩා උචිතය. 

ඒය නිතීය වූවද ,

සමාජ අර්බුදය  එය නොවේ මේය තෝරා ගන්නවුන් කවුරුන්ද යන්නය. එය තෝරා ගැනීමක්ද ? වැටීමක්ද යන්නය පීරීමින්ද  ඒසේ වන්නේද යන්නය ?. පිරිමි ලිංගීක ශ්රමීකයකු එසේ කී වරක් හැසීරේද ? ඔවුන් දීනකට ව්‍යාඝ්‍ර ගෙන හෝ කාන්තා සේවදායීකවන් 10 ක් හෝ 15 සංතර්පනය කරයීද ? නැත්නම්  ඒසේ දීනකට 15ක් හෝ 20ක් සංතර්පනය කරන්නට සීදුවන්නේ කාන්තාවන්ට පමනද .? මෙය නියාමනය වේද නැත්නම් ඉංදීයාවේ හෝ තායීලන්තයේ මෙන් කුඩා  ලමුන් පවා කුට්ටනය කරයීද? සේවා හා සෑපයූම න්‍යායට අනුව සැපයුම් දීමට හා fantasies සංතර්පණය විශාල කාරනයකී.

මගේ නෛතීක  මතය නම් ලංකාවේ මෙය නීතී වීරෝධී නැතී නිසා Decriminalised ඒ ගැන සුවීශේශී නෛතීක තත්ත්වයක් අවශ්‍ය නැතී බවයී.  අවශ්‍ය වන්නේ අපරාධහරනීය නීතීය රටේ  පිලිගැනීමට කටයුතු කිරීම පමනී. අධිකරණය තම කාර්යය බොහෝ දුරට කර ඇත.

යුරෝපයේ හෝ වෙනත් තැනක මෙයට බොහෝ වීට හසුවන්නේ සංක්‍රමණික කාන්තාවන්ය ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙය වඩා ලිබරල් වුවත් එහීද ආදයම් අඩු කොටස් මෙයට හසුවේ. 

අසන  බැරැරුම් පැනය නම් අපීරීසිදු ,  බීමත් ප්‍රචන්ඩ පිරීමියකු තම ශරීරය මත හොවා ගැනීමට හා ඔහුගේ ඔනැම කැත අප්‍රසන්න ඉල්ලීමක්ම මුදලට ඉටු කිරීමට අවනතවීමට තරම්  අමාරු තෝරාගැනීමක් අප කවුරුන් කරයීද?

මේ ගැන නඩුවක් දාන්න ශ්‍රමික කාන්තාවන් හා. Transgender සමහර සංක්‍රාන්ති ලිංගික  ප්‍රජාව උනන්දු කලද නඩු කීම ඔවුන් දකින්නේ අගතිගාමී ව්‍යායාමයක් හා අනවශ්‍ය කරදරයක් හා නිතීඥවරැන්ගේ සතුටට කරුණක් ලෙසයි. ඔවුන් ව CONDOM කොන්ඩොමයක් අරන් ගියත් අල්ලන කොට කට පීයාන ඉන්නේ ඒ නිසාය.

 එය තෝරා ගැනීමක්ද? , මෙම ඉල්ලීම් වල අධී අප්‍රසන්නභාවය හා තෝරා ගැනීමක් නැතීවීම ඔබට සීතා ගැනීමටවත් නොහැක , ඒය තේරුම් ගන්න නම් ඔබ පිටකොටුවට ඩයස් පෙදෙසේ නටාමීවරැන් යන ගනිකවාසයකට යායුතුයි.

බිම වැතිර සිටින කාන්තාවගේ ශරීරයේ ඕනෑම සිදුරකට ඕනෑම දෙයක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒය පිරිසිදු ද කියා අහන්න ඇයට ශක්තිය නැත. 

 හොංකොංහී පැවතී ZeeTing සීටින්ග් නැමතී ජාත්යන්තර ලිංගීක ශ්රමීක සංවීධානයේ ජාත්යන්තර සමුලුවට ආරාධීතයකු ලෙස සහභාගීවු අතර අත්දැකීම් නම් කිසිදු මීනීසකු තෝරා නොගන්නා වෘත්තීය නීතීගත කිරීම අනවශ්ය බවය.

 ඔවුන්ට තමන්ගේ පාඩුවේ ඉන්නදීම වැදගත්ය. විශේශයෙන්ම ලංකාව වැනී එය නීතීවීරෝධී නොවන  රටක එය නීතීගත කිරීමට ඉල්ලීම පොලොවෙන් ඉහල සීට කරන්නාවු ඉල්ලීමකී.

පිම්පියා නැතුව නිතීගත වූවද , බීමත් හා කලහකාරී පිරිමින් මෙල්ල කල හැකි ද ? අද පවතින SPA වල පිරිමියා නියාමනය  නොකරයිද? මෙය කියන තරම් හෝ හිතන තරම් ලේසි නෑ.

අම්බපාලි හිටපු  ලිච්ඡවි සමය තරම් අද අප ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ද නැත. 

සැ.යූ.

ඡායාරූපය අන්තර්ජාලයෙනී , අනවසරයෙනී..