ඝාතනය කළ ටින්කර් ලසන්තගේ පවුලේ ඥාතීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න – මානව හිමිකම් කොමිසම පොලිස්පතිට ලියයි

කළුතර  අපරාධ විමර්ශන  ඒකකයේ අත්අඩංගුවේ සිටියදී ආයුධ පෙන්වන්න රැගෙන ගොස් ඝාතනය කළ  හේවාලුනුවිලගේ ලසන්ත නොහොත් ටින්කර් ලසන්තගේ  බිරිඳ සහ දියණියගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සදහා කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස දන්වමින් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පොලිස්පතිට දන්වා ඇත.

2021.11.25 වන දින ඝාතනයට ලක්වුණු ලසන්තව අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී  ඔහුගේ බිරිඳ සහ දියණිය කළුතර අපරාද විමර්ශන ඒකකය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවට ලසන්තගේ නීතීඥවරයා  මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාවට දැනුම් දී ඇති බව ලිපියේ සදහන් කර ඇත.

නොවැම්බර් 26 දින  කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන කණ්ඩායමක් ලසන්තගේ පවුලේ සාමාජිකයන්  පිළිබඳව කළුතර කොට්ඨාශ අපරාද විමර්ශන ඒකනයෙන්  විමසීම් කර ඇති බවත් එහිදී එහි පොලිස් නිලධාරීන් කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ  ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති බවත්ය.

 එහෙත් නොවැම්බර් 26 දින පෙ.ව.7.00 ට පමණ ඔවුන් දෙදෙනා  කළුතර කොට්ඨාශ අපරාද විමර්ශන ඒකකය වෙත පැමිණි බවත්  පොලිස් නිලධාරීන් ඔවුන්ව රෝහල වෙත රැගෙන යෑමට කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී ඔවුන් එම ස්ථානයෙන් පිටත්ව  ගොස් ඇති බවත්  කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන්ට  පොලිස් නිලධාරීන් දැනුම් දී ඇති බවත් ලිපියේ සදහන් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් ලසන්තගේ පවුලේ සාමාජිකයන් පදිංචි බව සදහන් නිවෙසට ගොස් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් නිවෙස පරීක්ෂා කළ බවත් එම ස්ථානයේ ඔවුන් නොමැති බවත් නිරීක්ෂණය වී ඇති බවත් ලිපියේ සදහන් කර ඇත.

ඒ අනුව  හේවාලූනුවිලගේ ලසන්තගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ  ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කඩිනමින් මැදිහත් වන ලෙසත් නොවැම්බර් 30 වෙනිදාට  පෙර ඒ සදහා ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ග  සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාව දැනුවත්  කරන ලෙසත් එම ලිපියෙන් ඉල්ලා ඇත.