මාධ්‍යවේදියාට පහරදීමට විරෝධය දක්වමින් විරෝධතාවක්

නිදහස් මාධ්‍යවේදී විශ්වලිංගම් විශ්වචන්ද්‍රම්ට යුද හමුදා සාමාජිකයින් පිරිසක් සිදු කළ බව කියන පහරදීමට එරෙහිව මුලතිව් නගරයේදී නොවැම්බර් 28 විරෝධතාවයක් පවත්වා ඇත.

මෙම පහරදීම ගැන සාධාරණ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි ඉල්ලා සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයන්, මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු පිරිසක් එම විරෝධතාවයට සහභාගී වූහ.මුලතිව් පොලීසිය පවසන්නේ මෙම සිදුවීම ගැන විමර්ශනයක් සිදු කරන බවයි.