විවාදාපන්න සමරසිංහගේ ධුරයට ලලිත් වර්ණකුමාර


මහින්ද සමරසිංහ මහතාගේ අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ ක`ඵතර දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයට ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ ඊළඟ තැන සිටින ලලිත් වර්ණකුමාර මහතා පත්කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.


2020 පැවැති මහමැතිවරණයෙන් මහින්ද සමරසිංහ මහතා ඡන්ද 58 514ක් ලබා ක`ඵතර දිස්ත්‍රික්කයේ පොදුජන පෙරමුණු මනාප ලැයිස්තුවේ 8 වැනි ස්ථානයට පත් වූ අතර 9 වැනි ස්ථානයේ සිටියේ ඡන්ද 46 542ක් ලැබූ ලලිත් වර්ණකුමාර මහතාය.


මහින්ද සමරසිංහ මහතා මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූයේ ඇමෙරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ධුරය භාරගැනීම සඳහාය.


මහින්ද සමරසිංහ මහතා 2020 මහමැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් නාමයෝජනා ලැබුවත් පසුව එම පක්ෂයේ නායකයන් පැවසුවේ එම නාමයෝජනාව ප්‍රදානය කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කෝටාව වෙනුවෙන් බවය.


එහෙත් මහින්ද සමරසිංහ මහතා තමා නාමයෝජනා ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ වෙනුවෙන් යැයි කී අතර හටගත් විවාදාත්මක තත්ත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ක`ඵතර දිස්ත්‍රික්කයට වෙනම තරග කළේය.