සිරිල් ගාමිණි  පියතුමා දුන්  ප්‍රකාශ ගැන  විමර්ශනයක් කරන්නයැයි CIDයට නියෝග

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාර මාලාවට අදාලව  සිරිල් ගාමිණි පියතුමා  අපරාද පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවට ලබා දුන්  ප්‍රකාශ තුළින්  අනාවරණය වෙන කරුණු ඔස්සේ විමර්ශණයක්  පවත්වා අධිකරණයට  කරුණු වාර්තා කරන ලෙසට කොළඔ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා  කරන ලෙසට කොළඔ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් බුද්ධික සී රාගල  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට  නියෝග කර ඇත.

නොවැම්බර් 25 වන දින අපරාද පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව  මෝසම් පත්‍රයක්  ගොනු කර තිබුණි.

 සිරිල් ගාමිණි පියතුමා  අවස්ථා තුනකදී අපරාද පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දුන් ප්‍රකාශ දීමට පැමිණි බවත්  පියතුමා ලබා දුන් ප්‍රකාශයන්හි සංෂිප්ත වාර්තාවක් අධිකරණය  වෙත ගොනු කරන බව අපරාද පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එහිදි අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් පවසා ඇත.

තවද අපරාද පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් අධිකරණයට කරුණු දක්වමින් පවසා ඇත්තේ සුරේෂ් සලේ මහතා කළ පැමිණිල්ලට අදාළ විමර්ශණ තවමත් අවසන් වී නැති බවය.