ඇලෝසියස්ගේ සල්ලි ගන්න හැටි කබ්රාල් කියයි

ධාරා වික්‍රමසිංහ


බැඳුම්කර වංචාව මගින් නීතිමය නොවන ආකාරයට උපයා ඇති රුපියල් බිලියන 8.5ක මුදල අයවැය පනත සම්මත වූ පසු රාජසන්තක කරන්නේ යැයි මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඞ් කබ්රාල් මහතා පවසා තිබේ.


මහ බැංකු අධිපතිවරයා මේ බව පවසා ඇත්තේ 2022 වර්ෂය සඳහා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍යවේදියකු ඇසූ පැනයකට පිළිතුරු වශයෙනි.


බැඳුම්කර වංචාවට අදාළව අධිකරණයේ පනවා ඇති නඩුවේ තීරණය මත ඉතිරි පාඩුව අයකරගන්නේ යැයි ද ඔහු එහිදී පවසා ඇත.