මාධ්‍ය මර්දන නීති හදන්න කමිටුවක්

ජනමාධ්‍ය, සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රමිතිකරණය කියන ලේබලයෙන් මාධ්‍ය මර්දන නීති හදන්නට කමිටුවක් දාන්න කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කරලා.

ආණ්ඩුව මාධ්‍ය නියාමනයට මැදිහත්වීම මාධ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇතුළේ පිළි නොගත් තත්වයක්. විශේෂයෙන් අප වැනි රටවල ආණ්ඩුවේ නියාමන ආයතන මධ්‍යස්ථ නෑ. ඒවාට පත් කෙරෙන්නේත් ආණ්ඩුවේ හෙංචයියන්. දැන් පුවත්පත් මණ්ඩලයට මහින්ද පතිරණ මහතාව පත් කිරීම උදාහරණයක්.

කෙසේවෙතත් ආණ්ඩුව සමාජ මාධ්‍ය සහ ජනමාධ්‍ය අවකාශයේ පන්න පන්නා ප්‍රහාරයට ලක් වෙද්දී, ඒවාට නීති දාන්නට ආණ්ඩුවට ඕනෑ වීම පුදුමයක් නෙවෙයි. එ

ඒ ගැන කැබිනට් තීන්දු දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය නිවේදනයේ තිබුණේ මෙහෙම.

‘ජනමාධ්‍ය හා සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය වර්ධනය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය ප්‍රමිතිකරණය සඳහා පවතින අණපනත්, අන්තර්ජාතික අණපතත්, ජාතික හා අන්තර්ජාතික මාධ්‍ය ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය සහ සමාජ සංස්කෘතික අනන්‍යතා යන ක්ෂේත්‍රයට විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ශ්‍රී ලාංකීය ජනමාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම, ඊට සමගාමීව ඉහළ වෘත්තිය නිපුණතාවක් සහිත මාධ්‍ය වෘත්තිකයන් බිහි කිරීම අවශ්‍ය පසුබිම ගොඩනැගීම, සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළු නව මාධ්‍ය භාවිතය සහ හැසිරීම පිළිබඳ දැනුම, අවබෝධය සහ සන්නිවේදන උපක්‍රම සමාජගත කිරීම, ඩිජිටල් තාක්ෂණයට අනුගත වීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම කෙරෙහි මේ වන විට අවධානය යොමු වී තිබේ. ඒ සඳහා වර්තමානයට ගැළපෙන පරිදි මාධ්‍යවේදීන්ට හා ජනමාධ්‍ය ආයතනවලට අදාළව පවතින නීති සංශෝධනයේ සහ ප්‍රතිපත්ති හා ආචාරධර්ම සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාව හඳුනාගනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව එම කාර්යයන් සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශවල සසහ මාධ්‍ය, අලෙවිකරණ, අධ්‍යාපනික, නීති, පරිපාලන හා ආර්ථික වැනි ක්ෂේත්‍රයන්හි අත්දැකීම් සහිත පුද්ගලයන්ගේ නියෝජනය සහිතව කමිටුවක් පත් කිරීම පිණිස ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.’