වතුර දෙන්න සල්ලි නැහැ!

පාරිභෝගිකයන් රුපියල් කෝටි 700 ක පමණ හිග බිල්පත් මුදලක් මුදල් ගෙවිය යුතු බව ජල සම්පාදන හා ජලා පවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග පවසා. ඇත.

පේරාදෙණියදී පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු. පවසා. ඇත්තේ විදුලි බිල සහ ක්ලෝරින් මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් මන්ඩලයේ දෛනික වියදම ඉහළ ගොස් ඇති බවය.

මේ තත්ත්වය නිසා මන්ඩලය සතු දැනට ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා ඉඩම් විකුණා හෝ ආදායමක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවත් කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් සමග ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ග අයව අවහිර වීම නිසා යම් යම් සහන ජල පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දීමට හේතුවෙන් මෙම මූල්‍ය අර්බුද ඇති වී තිබෙන බවද ඔහු. පවසා ඇත.