කුට්ටිආරච්චිට කතානායකගෙන් අවවාද!  මම වල් නැහැ- කුට්ටි.. කාන්තාවන්ට අපහාස කරන්න එපා – සුදර්ශනී

බදුලු දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ජානක තිස්ස කුට්ටිආරච්චි   කාන්තාවන්ට අගෞරව සහ  අපහාස  වන ආකාරයෙන්  කතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමා කනගාටු වන බව  කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසා තිබුණි.

නොවැම්බර් 23 වන දින කතානායකවරයා මේ බව පවසා තිබුණි. ඒ ආකාරයට  කටයුතු කිරීමෙන්  ඉදිරියට වැළකී සිටින ලෙස  තමා ඔහුට අවවාද කරන බවත් ඒ මහතා. පවසා. තිබුණී.

මෙවැනි තත්වයන් ඉදිරියේදී වළක්වා ගැනීම පිණිස දෙපාර්ශ්වයේම ප්‍රධාන සංවිධායකවරයන් තම පාර්ශ්වයේ මන්ත්‍රීවරුන්  දැනුවත් කරන  ලෙස දැනුම් දෙන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දිගින් දිගටම පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේදී  මේ ආකාරයට හැසිරෙන්නේ නම්   සභාවේ විනය පවත්වාගෙන යාම සදහා  ස්ථාවර නියෝගවලට අනුව දැඩි ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කිරීමට  තමාට සිදුවන බවත් ඒ මහතා පවසා තිබුණි.

මෙහිදී අදහස් දක්වමින් තිස්ස කුට්ටිආරච්චි මහතා පවසා. ඇත්තේ තමා එළවළු ගැන කතා කළා මිස කිසිවකුටත් අපහාස නොකළ බවය. තමා වල් පුද්ගලයකු නොවන බවත් අනෙක් අය වල් වූවාට තමාට කරන්න  දෙයක් නැති බවත්   ඔහු  පවසා. තිබුණි.

තමා  මෙම ගරු සභාවේදී  කිසිදු අසභ්‍ය වචනයක් නොකී බවත් එසේ කීවා යැයි පවසන්නේ නම් ඒ වචනය මොකක්දැයි ප්‍රකාශ කරන්නැයි ඉල්ලා සිටින බවත්  කුට්ටිආරච්චි මහතා. පවසා තිබුණි.

මෙහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදයේ සභාපතිනී  රාජ්‍ය ඇමතිනී  විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ අදහස් දක්වමින් පවසා තිබුණේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා බස්වලට  කාන්තාවන්ගෙ නම් ඈඳා නොගන්නා ලෙසය. සෘජුව  නැතත් වක්‍රව හෝ කාන්තාවන්ට අපහාස කිරීම  නොකළ  යුතු  බවත් මෙවැනි කතා බස්වලින්   පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතරත්වයට හානි සිදුවන බවත් ඒ මහත්මිය පවසා. තිබුණි.