පලිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් අමනෝඥයෙක් – ඇමැති ජයසුමන

ග්ලයිෆොසේට් ඇතුළු පලිබෝධනාශක පහක තහනම ඉවත්කිරීමට පලිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ගත් තීරණය වෙනස් කළ යුතු යැයි රාජ්‍ය ඇමැති චන්න ජයසුමන පවසයි.

රසායනික පොහොර නැතිවීමෙන් අද ඇතිව තිබෙන ප්‍රශ්නයට 2014 වර්ෂයේ තහනම් කළ පලිබෝධනාශක 5ක තහනම ඉවත් කිරීමෙන් විසදුමක් ලැබෙන්නේ කෙසේදැයි චන්න ජයසුමන ඇමැතිවරයා තම ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ප්‍රශ්න කර ඇත.

වසර ගණනාවක අරගලයකින් පසු 2014 වර්ෂයේ ග්ලයිෆොසෙට් ඇතුළු පලිබෝධනාශක 5ක් කෘෂිකාර්මික වකුගඩු රෝගය පැතිර යන පළාත්වල තහනම් කිරීමට තමා කළ පර්යේෂණ ද ඉවහල් වී යැයි කියන හෙතෙම පලිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් එම තහනම ඉවත් කිරීම තනිකරම අමනෝඥ තීරණයක් යැයි කියයි.

කෘෂි ප්‍රශ්නය හුවා දක්වා කෘෂිරසායන සමාගම්වල අවශ්‍යතාව ඉටු කිරීමක් මෙමගින් සිදුවන්නේ යැයි ද පලිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් ගත් වැරදි තීරණය වහා නිවරද විය යුතු යැයි ද චන්න ජයසුමන ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් එහි සඳහන් කර ඇත.

ධාරා වික්‍රමසිංහ