පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා තනතුරෙන් ඉවතට

රජය තීරණයක් ගෙන නොතිබියදී  ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළ  පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා  එම තනතුරෙන්  වහාම ඉවත් කිරීමට උපදෙස් ලබා දුන් බව   කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය  මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසා ඇත.

නොවැම්බර් 23 වන දින ඒ මහතා මේ බව පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසා ඇති අතර පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාරවරයා  ග්ලයිෆොසේට්  තහනම ඉවත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීම  සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් බවත් ඔහු. පවසා තිබුණි.

අදාල නිලධාරියා එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට තමා උපදෙස් දුන් බවත් ග්ලයිෆොසේට් තහනම යළි පැනවීමට  අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යන බවත් පවසා තිබුණි.

රසායන  සමාගමකට අවශ්‍ය පරිදි පළිබෝධනාශක ගෙන්වීමට මෙයට පෙර කටයුතු  කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන්   මේ පුද්ගලයාට එරෙහිව  විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙන බවත් පළිබෝධනාශක   ගෙන්වීමේදීද අදාල නිලධාරියා එක්තරා සමාගමකට  පක්ෂපාතව කටයුතු කර ඇති බවත් මහින්දානන්ද මහතා පවසා. තිබුණි.

රසායන පොහොර සමාගම්  සමග   කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇතැම් නිලධාරින් පසුගිය කාලයේදී  කටයුතු කර ඇති බවත් මහින්දානන්ද මහතා පවසා. තිබුණි.


කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා යොදා ගනු ලබන පළිබෝධ නාශක ද්‍රව්‍ය 05ක් තහනම් කරමින් මීට වසර 07කට පෙර නිකුත් කොට තිබු ගැසට් නිවේදනයක් අවලංගු කරමින් නව ගැසට් නිවේදනයක් පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා නොවැම්බර් 22 දින නිකුත් කර තිබුණි.


ග්ලයිෆෝසෙට්, ප්‍රොපනිල්, කාබරිල්, ක්ලෝෆයිරිෆොස් සහ කාබෝෆියුරන් නමැති රසායනික ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත පළිබෝධනාශක ද්‍රව්‍ය විකිණීම සහ භා විතා කිරීම තහනම් කරමින් 2014/12/22 වැනිදා නිකුත් කොට තිබු ගැසට් නිවේදනයක් අවලංගු කරමින් පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා මෙම නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණී.


මහ ජනතාවගේ හිත පිණිස පළිබෝධනාශක තාක්‍ෂණික හා උපදේශණ කමිටුවේ උපදේශණය මත පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර් අනුර විජේසේකර මහතා 2014/12/22 වැනිදා අංක 1894/4 යටතේ නිකුත් කොට තිබු අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කොට තිබු නියමය අවලංගු කරන බව පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර් ජේ.ඒ. සුමිත් මහතා 2021 නොවැම්බර් මස 01 වැනිදා දිනැතිව නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් කොට තිබුණි.