බැදුම්කරේ වගේම අනෙක් වංචාත් ඔප්පු වුණොත් දේපළ පවරා ගන්නවා – බැසිල් කියයි..

මහ බැංකු බැඳුම්කර  ගනුදෙනුවෙන් උපයාගත් දේපළ  රාජසන්තක කළාසේම   අනෙකුත් වංචා පිළිබඳවද  නිත්‍යානුකූලව ඔප්පු වුවහොත් ඒ දේපළද පවරා ගැනීමට තමා පසුබට නොවන බව  මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී නොවැම්බර් 22 දින පවසා ඇත.
තවත් එවැනි වංචා ගැන තොරතුරු තිබේ නම් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් ඒ මහතා. පවසා. ඇත.

බැසිල් මහතා. මේ බව පවසා. ඇත්තේ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදයේ පිළිතුරු කතාව පවත්වමිනි.

රට පුරා ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රචලිත කිරීමට විශේෂ  වගා සංග්‍රාමයක් අරඹන බවත් ආහාර හිඟයකට ඉඩ නොතබන බවත් ඔහු. පවසා ඇත.