අද රෑට රජ කෑමක්! 1000කට ආරාධනා කරලලු! කොවිඩ් නැහැලු!

අද රාත්‍රියේ කොළඹින් පිට පිහිටි ඓතිහාසික නගරයක අතිවිශේෂ රාත්‍රි භෝජන සංග්‍රහයක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කොට ඇති බව ‘මව්රට’ වාර්තා කර ඇත.

මෙම අතිවිශේෂ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය කොවිඩ් රෝගය වාර්තා වීමෙන් පසු රටේ පවත්වන දැවැන්තම රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය ලෙසත් ඒ සදහා. දැනටමත් ආරාධනා පත් 1000කට අධික ප්‍රමාණයක් යවා ඇති බවත් වාර්තා. කර ඇත.

කෙසේවෙතත් පසුගියදා සමගි ජන බලවේගයේ ආණ්ඩු විරෝධී රැස්වීම පැවැත්වීමට පැය 24ක් තබා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඒකරාශී වීම්, සාද, උත්සව පැවැත්වීම සීමා කරමින් විශේෂ චක්‍රලේඛයක්ද නිකුත් කර තිබිණ.