‘රටේ ඇති තරම් තෙල් තියෙනවා’- ජොනී කියයි…

රටේ ඇතිවෙන්න ඉන්ධන තිබෙන බව අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා  පාර්ලිමේන්තුවේදී නොවැම්බර් 16 දින පවසා ඇත.

ජනතාව හදිසිවී  ඉන්ධන  පෝලිම්වලට යෑම  කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක් බවත් ඔහු පවසා ඇත.

ඔහු මෙසේ පවසා ඇත්තේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස තෙල් පිරිපහදුව වසා දැමීම  සම්බන්ධයෙන් මතු කළ  ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.