පැමිණිල්ලක් ලැබුණොත් – එරාජ්ට එරෙහිව ශ්‍රි.ල.නි.පයෙන්  විනය පරීක්ෂණයක්

එරාජ් ප්‍රනාන්දු මහතාට එරෙහිව  විනය පරීක්ෂණයක්  පැවැත්වීමට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ  අවධානය  යොමු වී ඇත.

කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් අත්පත් කර  ගැනීමේ සිද්ධිය  පදනම් කර ගනිමින්  මෙම විනය පරීක්ෂණය  පැවැත්වීමට  නියමිතය.

 මේ පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ලැබුණු පසු  කඩිනම්  විනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන බව එම පක්ෂයේ මහ ලේකම්  දයාසිර ජයසේකර පවසා ඇත.