ගෑස් ඉල්ලා, ගෑස් ලොරියට යන්න නොදී හරස් කරගනියි

වාද්දුව, ෙපාතුපිටිය ප්‍රදේශයේ ගෑස් මිලදී ගැනීමට පැමිණි කාන්තාවක් එම වෙළඳසැලට ආ ලිට්‍රෝ ගෑස් ලොරියට එම ස්ථානයෙන් යන්න නොදී බිම ඉදගෙන ගෑස් ඉල්ලා විරෝධතාවක් සිදු කර ඇත.

එම කාන්තාව පවසා සිටින්නේ තමන් උදෑසන 6.00 පමණ ගෑස් මිලදී ගැනීමට එම වෙළඳසැලට පැමිණි නමුත් ගෑස් මිලදී ගැනීමට නොහැකි වූ බවත් ප්‍රධාන කාර්යාලයට දූරකථනයෙන් කතා කර ගෑස් ලබා දෙන තෙක තමන් එම ලොරියට යන්න නොදී බිම ඉදගෙන සිටින බවත් ඇය පවසා තිබුණි.

‘ප්‍රධාන කාර්යාලයට කතා කරලා ගෑස් ගේනල්ලා දෙන්න. එහෙම වුණොත් ලොරියට යන්න පුලුවන්. අපි සල්ලිවලට ගෑස් ඉල්ලන්නේ. නිකං නෙවෙයි නේ. මිනිස්සු කොහොමද ගෑස් නැතිව උයන්නේ. පරිප්පු ටික උයාගන්න පුලුවන්ද රයිස් කුකර් එකේ දාලා.. ගෑස් නැත්නම් රජයෙන් වැඩපිලිවෙළක් යොදන්න ඕනෑ. උදේ 6 ඉදන් පෝලිමේ ඉන්නේ ගෑස් ගන්න.’

කෙසේ වෙතත් සිද්ධිය සමතයකට පත් කිරීමට එම ස්ථානයට වාද්දුව පොලිසියෙන් පැමිණ අදාල කාන්තාව එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

පොලිසිය – මේ මිනිස්සු පළි නැහැ නේ ගෑස් නැති එකට…

කාන්තාව – මේ මිනිස්සු පළි නැහැ තමයි. එත් අපිට උයන්න මහත්තයා ගෑස් ගෙනල්ලා දෙනවාද? මහත්තයා ගෑස් ගෙනල්ලා දෙනවා නම් මම යන්නම්… මට ගෑස් ගෙනල්ලා දෙනවාද?

පොලිසිය – හරි ඔයා නැගිටින්නකෝ. ගෑස් ගෙනල්ලා දෙන්නම්..