ආණ්ඩුවේ ආදායම-වියදම-පරතරය බිලියන ගණන් විකෘති කරලා!

වත්මන් ආණ්ඩුව මෙවර අයවැයේදී සහ පසුගිය අයවැයවලදී පාර්ලිමේන්තුවට කී දත්ත බිලියන ගණනින් විකෘති කර ඇතැයි නොවැම්බර් 13 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැය කතාව කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා කීවා.

පාර්ලිමේන්තුවේදී කීව ගණන් සහ භාණ්ඩාගාරයේ විගණකාධිපති වාර්තාවේ ඇත්තටම තිබුණු ගණන් තමයි ඔහු සංසන්දනය කරලා පෙන්වුවේ.

අයවැය විවාදයේදී විපක්ෂයේ පළවැනි කතාව හෙවත් ඕපනින් බැට්ස්මන් වෙච්ච හර්ෂ, තමන්ගේ කතාව ආරම්භයේදී ඒ ගැන විස්තර කළේ මේ විදියට,

‘ඊයේ අයවැය ඉදිරිපත් කරනකොට ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, ඔහුගේ පවුලේ පසුබිම ගැන කතා කළා. ඔහුගේ පියාණන් ගැන කතා කළා. ලොකු තාත්තා ගැන කතා කළා. සහෝදරයන් ගැන කතා කළා. මැදමුලන කේන්ද්‍ර වෙච්ච රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ සාඩම්බර පෙළපත ගැන කතා කළා. අනේ අපිට නම් එහෙම නැහැ. මම නියෝජනය කරන්නේ සාමාන්‍ය මැද පන්තිය. රජයේ සේවකයන් දෙන්නෙකුගේ දරුවෙක් හැටියට, ස්වෙච්ඡාවෙන් මෙතැනට ආපු කෙනෙක් හැටියට. මම වගේ සාමාන්‍ය අයටත් සමගි ජන බලවේගයේ ඉදිරියට එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න අපි පෙනී ඉන්නවා.

ගරු කථානායකතුමනි, පළවැනියෙන්ම කියන්න ඕනෑ මුදල් ඇමතිතුමාගේ අයවැය නම් පුස්සක්. මෙලෝ රහක් නැති හුදු ලියැවිල්ලක් පමණයි.

මැදමුලන රාජපක්ෂ පරම්පරාවේ අසාර්ථකත්වය ඊයේ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුළු ලෝකයටම පෙන්වුවා. ගරු කථානායකතුමනි, මේ අයවැයේදී ගරු මුදල් ඇමතිතුමා නොයෙකුත් දත්ත ඉදිරිපත් කළා. සමාවෙන්න ඕනෑ අපි මෙහෙම කීවාට. මේ දත්ත අපට කිසිසේත් විශ්වාස කරන්න බෑ.

ඒකට හේතුව තමයි 2019 ඔවුන් බලයට ආපු දවසේ ඉඳන් ඔවුන් දත්ත විජ්ජා කරපු නිසා. ගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසයේ 2021 අයවැය ඉදිරිපත් කරනකොට කීවා මෙහෙම. 2020 ආදායම රුපියල් බිලියන 1588යි. 2020 වියදම රුපියල් බිලියන 2854යි. ඒ කියන්නේ ණය ගෙවීම හැර. අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 1266යි කියලා.

නමුත් විගණකාධිපතිවරයා සහතික කළ 2020 භාණ්ඩාගාර විගණන වාර්තාව ගරු කථානායකතුමා. මුදල් ඇමතිතුමා මෙතැන හිටියා නම් හොඳයි. එතුමා නැහැ. එතුමාගේ අයවැය ගැන මම කතා කරන්නේ. මේ වාර්තාව සභාගත කළා.

වාර්තාවේ කියනවා රුපියල් බිලියන 1378යි ආදායම. වියදම රුපියල් මිලියන 3493යි. අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 2115යි. ඒ කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා, මහ බැංකු වාර්තාවේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අයවැය පරතරයට වඩා මේ රටේ 2020 සත්‍ය අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 849කින් වැඩියි. ඒ කියන්නේ කෝටි 84,900ක් දත්ත විජ්ජාවක් කරලා තියෙනවා මේ ආණ්ඩුව.

මේකට ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. කිසි විදියකට මාසයකින් ලබා ගැනීමට නොහැකි ආදායමක් ලැබෙනවා කියලා අයවැය කතාවෙන් එදා කීවා. අවසානයේ ආදායම් පරතරය විතරක් රුපියල් බිලියන 210ක්. කෝටි 21000ක්.

2020 යම් යම් වියදම් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පළවැනි වතාවට කලින් වසරට ගිහින් තිබුණා. තනිකර පහත් දේශපාලන ක්‍රියාවක්. කිසි දවසක එහෙම කරලා නෑ.

අපට තියෙන්නේ මුදල් ගිණුම් පදනම් වූ ක්‍රමයක්. අනුමත වූ ගිණුම් පදනම් ක්‍රමයක් නෙවෙයි. කලින් අවුරුද්දට හෝ, පස්සේ අවුරුද්දට නෙවෙයි, අදාල අවුරුද්දටම ගිණුම්ගත වෙන්න ඕනෑ.

අවසානයේ ඉදිරිපත් කරපු දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස අයවැය හිඟය සීයට 7.9ක් කීවා. මම මෙතැන වගකීමෙන් කියනවා 2020 අයවැය පරතරය විගණකාධිපතිතුමාගේ වාර්තාවට අනුව සීයට 14.1යි. ඕක තමයි ඇත්ත.

2021 දී අපට කීවා ආදායම රුපියල් බිලියන 2029යි. වියදම රුපියල් බිලියන 3594යි, හිඟය 1565යි කියලා බිලියන. අයවැය පරතරය 8.9යි කීවා. අවශ්‍ය වෙන ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 2997ක් කියලා කීවා. නමුත් ඊයේ කියනවා ආදායම බිලියන 1561ක් පමණයි. වියදම 3387ක් පමණයි. එතකොට අයවැය හිඟය රුපියල් බිලියන 1821ක්. ඒ කියන්නේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් සීයට 11.1ක්.

ඒ වුණාට මම අද කියනවා මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට තවත් සීයට 2කින් විතර තවත් මේ ආදායම අඩු වෙලා වියදම වැඩි වෙලා පරතරය වැඩි වෙයි.

බලන්න කථානායකතුමනි මේ බොරුව. ආදායම වැඩි කරලා පෙන්වනවා. වියදම අඩු කරලා පෙන්වනවා. පරිපූරක ඇස්තමේන්තු දානවා. අන්තිමට මේවා ගැන කතා කරලා වැඩක් නැති තැනට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගැබේ අයිතිවාසිකමත් උල්ලංඝනය කරනවා.’