ළමාරක්ෂක අධිකාරිය අභ්‍යන්තර අර්බුදයක

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය අභ්‍යන්තරයෙහි විශාල අර්බුදකාරීත්වයක් මේ වනවිට නිර්මාණය වී ඇතැයි සටහන් රේඩියෝවට වාර්තා වේ.

පරිපාලන වශයෙන් ඇති වියවුල්සහගතභාවය ඊට හේතු වී ඇතැයි ද මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා එහි සභාපතිත්වයෙන් ඉවත්වීමට පෙර සිටම මෙම තත්ත්වය හටගෙන තිබුණේ යැයි ද ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් ‘සටහන් රේඩියෝව’ට පැවසීය.

ජාතික ළමා ආරක්ෂක සේවක සංගමය හා අධිකාරියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි යැයි ද පවත්නා අර්බුදයට ඇති විසඳුම් ගණනාවක් ගැන එහිදී සාකච්ඡා වී යැයි ද එම නිලධාරියා කීය.

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා පසුගියදා හදිසියේම තම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් වූ අතර ඔහු පැවසුවේ පෞද්ගලික හේතුවක් මත එම තීරණය ගත් බවයි. 

ධාරා වික්‍රමසිංහ