පිරිපහදු කරන්න බොරතෙල් නෑ.සපුගස්කන්ද වැහෙයි.

පිරිපහදු කිරීම සදහා බොරතෙල් නොමැති වීම හේතුවෙන් ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවට අයත් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව නොවැම්බ ර්15 වැනිදායින් පසු වැසීමට සිදුවන බව අනිද්දා පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැන ගැනීමට අනිද්දා පුවත්පත සපුගස්කන්ද පිරිපහදුවේ ඉහළ නිළධාරියෙකු කළ විමසීමකදී අදාල නිළධාරියා එම පුවත තහවුරු කර ඇති බව පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

බො රතෙල් රැගත් නැවක් යළි මෙරටට පැමිණෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසයේ තුන්වන සතියේ බවත් එතෙක් සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව වසා තැබීමට සිදුවන බව සපුගස් කන්ද පිරිපහදුව වසා දැමීමට හේතුව ලෙස අනිද්දා පුවත්පත පවසා. ඇත.

දෙසැම්බර් මාසයේ තුන්වන සතියේ පැමිණීමට නියමිත නැව මගින් රැුගෙන එනු ලබන්නේ බොරතෙල් මෙටි‍්‍රක් ටොල් 90,000 ක් බවත්, එම ප‍්‍රමාණය ප‍්‍රමාණවත් වන්නේ දින පහළොවකට පමණක් බවත් පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

දෙසැම්බර් මාසය තුන්වන සතියට පසුව නැවත බොරතෙල් නැවක් පැමිණීමට නියමිතව තිබෙන්නේ ජනවාරි මාසයේ 20 වැනිදා බැවින් ඒ අතර කාලයේ දී නැවත වරක් සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව වසා තැබීමට සිදුවනු ඇති බවත් පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

බොරතෙල් නොමැතිව මෙසේ සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව වසා තබන්නේ ඉතිහාසයේ මුල් වරට බවද පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

ලසන්ත රැහුණගේ