මගේ කුලපතිකමට විරුද්ධ පාදෙණිය සෞඛ්‍ය ලේකම් වෙන්න වැඳ වැටී ඉල්ලුවා – මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමි කියයි

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති ලෙස තමන් වහන්සේ පත් කිරීමට විරුද්ධ වන රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති අනුරුද්ධ පාදෙණිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ධුරය ලබා ගැනීමට උදව් කරන ලෙස වැඳ වැටී තමන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටි බවත්, ඒ සම්බන්ධ සාක්ෂි ද තමන් සතු බවත්, මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ පවසා ඇත.

ඒ හිමියන් මේ බව පවසා ඇත්තේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ සිදු කළ සාකච්ඡාවකට සහභභාගී වෙමිනි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් ධුරය ලබා ගැනීමට තමන්ට උපකාර කළ හොත් හෙද නිලධාරීන්ගේ ප්‍රශ්න සියල්ල විසඳා දෙන බවට පාදෙණිය මහතා තමන් වහන්සේට පොරොන්දු වූ බවත් ඒ හිමියන් පවසා ඇත.

කුලපති තනතුරක් දෙන්නට තමන් වහන්සේට ඇති සුදුසුකම් ගැන ප්‍රශ්න කළ යුත්තේ එම පත්වීම කළ ජනාධිපති තුමාගෙන් බවත් ඒ හිමියන් පවසා ඇත.