“රහස් පොලිසිය බලු බද්දේ මූලාශ්‍ර ඇහුවා” – මාධ්‍යවේදී මහින්ද උදයසිරි

දඹුල්ල නගර සභාවේ බලු බද්ද වාර්තා කළ ආකාරයත් එහි මූලාශ්‍රත් ගැන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මාධ්‍යවේදී මහින්ද උදයසිරි මහතාගෙන් අද(12) දවල් ප්‍රකාශක් ලබාගෙන ඇත.

බලු බද්ද පිළිබඳ පුවත ගැන දඹුල්ල නගරාධිපති ජාලිය ඕපාත විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව මෙම ප්‍රකාශය ලබාගෙන ඇත.

තමා නගර සභාව සමග අමනාපද, නගරාධිපතිවරයා සමග අමනාපද, බලු බද්දේ මූලාශ්‍ර මොනවාද, මීට පෙර පනවන ලද බලු බදු ගැන දන්නේද, එම බදු හා මෙම බද්ද අතර වෙනස, නගරාධිපතිවරයා හඳුනන්නේ කෙසේද ආදී වශයෙන් ප්‍රශ්න රැසක් තමාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂකයන් විමසී යැයි මාධ්‍යවේදී මහින්ද උදයසිරි මහතා ‘සටහන් රේඩියෝව’ට පැවසීය.

 දඹුල්ල නගර සභාව විසින් පනවන ලද බලු බද්ද ගැන වාර්තා කළැයි මේ වනවිට තවත් මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනක් ද කොළඹ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කරනු ලැබෙති.

ධාරා වික්‍රමසිංහ