සැලසුමක් නැතුව මිලියන 3352ක් ගෙවලා! BOI මගඩි

විවිධ ව්‍යාපෘතිවල යටිතල පහසුකම් සඳහා විධිමත් ගෙවීම් සැලැස්මකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 3352.92 ක මුදලක් ගෙවා ඇති බව කෝප් කාරක සභාවේදී අනාවරණය විය.

පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී නොවැම්බර් 11 වන දින පැවැති කෝප් කාරක සභාවේදී මේ බව අනාවරණය වී ඇත.

ඉන් රුපියල් මිලියන 2300.53 ක මුදලක් මිල්ලනිය අපනයන සැකසුම් කලාපය වෙනුවෙන් වැය කර ඇති අතර ඉතිරි රුපියල් මිලියන 1052.39 ක මුදල බිංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාපය වෙනුවෙන් වියදම් කර ඇත.

මිල්ලනිය අපනයන සැකසුම් කලාපය ඉදිකිරීමට යෝජිත භූමියේ හිමිකාරිත්වය හෝ නිරවුල් කර ගැනීමකින් තොරව මෙපමණ මුදලක් වියදම් කිරීම සමබන්ධයෙන් කාරක සභාව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ජා කර ඇත.

ඒ අනුව මිල්ලනිය අපනයන සැකසුම් කලාපයට අදාළව ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාාලයට රුපියල් මිලියන 91.61 ක මුදලක් ගෙවා ඇති අතර, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 2088.39 ක මුදලක් සේවා ආයතන වෙත ගෙවා තිබුණු බවද එහිදී හෙළි වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට එම අදාළ ආයතන සමඟ ගිවිසුම් වලට එළඹ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති සංජය මොහොට්ටාල මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඒ අනුව මෙම මුදල් වියදම් කර ඇති ආකාරය සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් සොයා බලා මාස 03 ක් ඇතුළත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කෝප් කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චරිත හේරත් විසින් රේඛීය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට දැනුම්දී තිබේ.

බිංගිරිය අපනයන සැකසුම් කලාපයට අයත් ප්‍රවේශ මාර්ග ඉදිකිරීමේ කටයුතු මේ වන විට මන්දගාමි වීම සම්බන්ධයෙන්ද කාරක සභාවේ විශේෂ අවධානය යොමු වී ඇත.

2020 වසරේ දෙසැම්බර් 31 වැනි දිනට ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයට අයත් අපනයන සැකසුම් කලාප හා කාර්මික උද්‍යාන 12 ක, වසාදමන ලද හෝ අත්හිටුවන ලද හෝ ගිවිසුම් අවලංගු කළ හෝ ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 484ක් බවද මෙම කාරක සභාවේදී හෙළිවී ඇත.

මේ අතර ආයතනයේ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියට පරිබාහිරව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගනිමින් විශාල මාසික වේතනයක් ගෙවා පුද්ගලයන් 07 දෙනෙකු සේවයට බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ද කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයෙන් විමසීම් කර ඇති බවද සඳහන් විය.