චීන කම්පැණිය හොරාගෙන් පේන අහලා! ඔවුන් දාපු ‘නල්ලමලේ’ ස්වාධීන වාර්තාව!

චීනයේ ෂිංඩාඕ බයෝටෙක් කියන කම්පැණියේ පොහොර තොගය ගැන ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ ශාක නිරෝධායන සේවය කරපු පර්යේෂණය වැරදියි, ඒ තොගයේ බැක්ටීරියා නෑ කියලා Schutter Global Inspection and Survey Company   කියලා ‘තුන්වැනි පාර්ශ්යවයකින්’ තහවුරු කරපු බවක් ඩේලි මිරර් පත්තරේ පුවත් වාර්තාවක සඳහන් වෙලා තිබුණා.

ඒත්, මේ කියන ‘ස්වාධීන පරීක්ෂණය’ කරපු තුන්වැනි පාර්ශ්වය ගැන අපි හොයා බැලුවාම, ඒ සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ සඳහන් වෙලා තිබුණේ ඒක චීන කම්පැණියක් බව. ඒ කියන්නේ චීන නීතිය යටතේ ලියාපදිංචි වෙච්ච, චීනයේ නියාමනය වෙන චීන අකුරු සහිත වෙබ් අඩවියකුත් තියෙන චීන කම්පැණියක්.

ආයේ, චීන එකේ හොඳම එක.

ඒ කියන්නේ හොරාගේ අම්මාගෙන් පේන ඇහීමක් වගෙයි.

ඉතින්, ඒක ‘තුන්වැනි පාර්ශ්වයක්’ වෙන්නේ කොහොමද? ඒක ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් විදියට පිළිගන්නේ කොහොමද? චීන පොහොරවල බැක්ටීරියා තිබුණු බවට ලංකාවේ ශාක නිරෝධායන සේවයේ පර්යේෂණයේ සඳහන් වූ කරුණ බොරු කියා තහවුරු කෙරෙන්නේ කොහොමද? ඒ කිසිවක් ගැන නොසොයාම ඩේලි මිරර් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ.

එම පුවතේ සඳහන් ආකාරයට ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය ආයතන වෙත එම ‘තුන්වැනි පාර්ශ්වයේ’ පරීක්ෂණයේ වාර්තාවක් සහ විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවාලු.

කොහොමහරි කරලා චීන පොහොර තොගය ලංකාවේ ගොඩගහන්න උත්සාහ කරන බවක් තමයි මේවායින් අපට පෙනෙන්නේ.