මුතුරාජවෙල ගැටලුව සොයන්න ඇමති කමිටුවක් – ඉඩම් හිමි ල‍ංසාත් කමිටුවේ

මුතුරාජවෙල තෙත් බිම සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පැවරීමත් සමඟ මතුව ඇති ගැටලුව පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා අමාත්‍යවරුන් 8 දෙනෙකුගෙන් යුතු කමිටුවක් පත්කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් අනුව මෙම කමිටුව පත් කර ඇත.

පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිහිටුවා ඇත.

තවද සී.බී රත්නායක, නිමල් ලාංසා, විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ යන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සහ නලින් ප්‍රානාන්දු, ජයන්ත වීරසිංහ, වීරසුමන වීරසිංහ යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් මහතා පත් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් නොවැම්බර් 08 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් දක්වමින් නිමල් ලංසා මහතා පවසා සිටියේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නිකුත් කළ මුතුරාජවෙල තෙත් බිම සංරක්ෂණය කිරීමට අදාල ගැසට්ටුව නිසා තමන්ගේ පවුලේද ඉඩම් අහිමි වී යන බවය.

එහෙත් මෙම කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස නිමල් ලංසා මහතාවද පත් කර ඇත. මෙවැනි කැකිල්ලේ කමිටු පත් කර මහජන මුදල් නාස්ති කරනවා වෙනුවට ආණ්ඩුව කළ යුත්තේ නිමල් ලංසා මහතාව අවශය පරිදි ගැටලුව විසදා දීමය.