මුදල් ඇමති බැසිල් සහ ඉන්දීය විදේශ ඇමති දුරකථන සංවාදයක්

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සහ ඉන්දීය විදේශීය කටයුතු අමාත්‍ය එස්.ජ යශංකර් සමඟ දුරකථන සංවාදයක් පවත්වා ඇත.

නොවැම්බර් 10 දින දුරකථන මාර්ගයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යවරයා සමග ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ඉතා හොඳ සංවාදයක් පැවැත්වු බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් පවසා ඇත.

 ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඉතා සමීපව කටයුතු කරන බව එහිදි ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස්.ජයශංකර් මහතාගේ සටහනේ සඳහන් කර ඇත.