මේක වළිගෙ නැති ගොන් ආණ්ඩුවක්! ගම්මන්පිල කියයි!

ඇතැම් ප්‍රදේශවලට භූමිතෙල් විකිණීම සීමා කිරීමට සිදුව ඇතැයි, බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා අද මාධ්‍ය හමුවකදී පවසා ඇත.

කර්මාන්ත ශාලාවල යන්ත්‍ර සූත්‍ර උඳුන් , බෝට්ටු පමණක් නොව, බස් රථ පවා මේ දිනවල භූමිතෙල්වලින් ධාවනය කිරීම අරඹා ඇති බව ඒ මහතා පවසා ඇත.

තව ද දිනකට ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව භූමිතෙල් විකිණිමෙන් රු. මිලියන 23 ක පාඩුවක් දරන බව ත් ධීවරයන්ට හා ගොවීන්ට ලබා දි ඇති   සහනය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අවභාවිත කිරීමට පෙළඹුණ හොත් අත්‍යාවශ්‍ය පිරිසට හෝ එම සහනය  ලබා දීමට නොහැකි බවත් ඔහු පවසා ඇත.

”ගැස් හා භූමිතෙල් අතර දැවැන්ත මිල පරතරය නිසා ජනතාව ගැස් උදුන් වෙනුවට භූමිතෙල් උදුන් භාවිතයට පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි භූමිතෙල් හිඟයකට මුහුණ පැවේ. මොකද භූමිතෙල්වලින් දුවන එක ඩීසල් භාවිතයට වඩා අතිශයින් ලාභදායක නිසා දැන් අපි භූමිතෙල් විකුණන්නේ එක ලිටරයට රු. 33 ක් පාඩුවට… අපි මේ දිනවල ගොවි ප්‍රජාව හා ධිවර ප්‍රජාව නැති ප්‍රදේශවල භූමිතෙල් නිකුත් කිරිම පාලනයක් සහිතවයි කරන්නේ”

”මේ නොවැම්බර් මාසේ අයවැය මාසේ ඉන්ධන මිල තීරණය කිරීම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට භාරයි. කලින්තු කළේ, මුදල් ඇමතිතුමා නේ මම කළේ එක වතාවයි නේ. වළිගය ඇති ගොනා මැස්සට බැටදුණි. වළිගය නැති ගොනා උන්නා වැනි වැනි ඩොලර් දුප්පත්කමින් ආණ්ඩුව පෙළීම නිසා ආණ්ඩුවත් දැන් වළිගය නැති ගොනා වැනි”