සාකච්ඡාවට ආ චීන බලධාරීන් මාධ්‍ය මග හැරලා

චීන තානාපතිවරයා කළ ඉල්ලීමකට අනුව උපද්‍රවකාරි ක්ෂුද්‍ර ජීවින් සහිත පොහොර ගනුදෙනුවට අදාළ පාර්ශ්ව කිහිපයක් නොවැම්බර් 08 දින කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ පවත්වා තිබුණි.

චින්දාවෝ සීවින් බයෝ ටෙක් සමූහයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී සහ ප්‍රධාන තාක්ෂණික නිලධාරිනිය වන ඇනා සොන්ග් මහත්මිය ද මේ සාකච්ඡාවට සහභාගිවී ඇත.

ඇය මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කිරීමට උත්සාහ කළත් තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීහු ඊට අවස්ථාව ලබා නොදුන්හ.

රජයේ පොහොර සමාගම්වල සභාපතිවරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීහු ද අද සාකච්ඡාවට සහභාගිවී සිටියහ.

සාකච්ඡාව අවසානයේ චීන තානාපති කාර්යාලයේ සහ චීන සමාගමේ නියෝජිතවරු අදහස් දැක්වීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් පිටව ගොස් ඇත.

කළුතර ආශ්‍රිත මුහුදු තීරයේ ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ බල සීමාව ලෙස සැලකෙන නාවික සැතපුම් 12 සීමාවෙන් එපිට චීන පොහොර නැව මේ වනවිට නවතා ඇති අතර නොවැම්බර් 08 දින නැවට  අවශ්‍ය ජලය කොළඹ වරායෙන් ලබාගෙන එය පිටත්වී ඇති බවත් තමන් ගැඹුරු මුහුදට යන බව ඔවුන් කොළඹ වරයාට දැනුම්දී  ඇති බවත් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි.