ජීවතුන් අතර සිටියදී මංමාවත් හා පොදු ස්ථානවලට නම් දාන්න බැහැ

ජීවතුන් අතර සිටියදී මංමාවත් ඇතුළු පොදු ස්ථාන සඳහා පුද්ගලයින්ගේ නම් යෙදීම තහනම් කිරීමට නව පනතක් ඉඩම් අමාත්‍යංශය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව සූදානම්  වන බව මාද්‍ය වාර්තා කර ඇත.

එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය මිනුම්පති පැරකුම් ශාන්ත මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ මෙම නව පනත මගින් මින් ඉදිරියට ජීවතුන් අතර සිටින පුද්ගලයන්ගේ නම් පොදු දේපළ සඳහා යෙදීම තහනම් කිරීමේ බලය පළාත් පාලන ආයතන වෙත පැවරෙන බවයි.

ඒ අනුව මාර්ග, මංමාවත්, අලුතින් ඉදිකෙරෙන ගොඩනැගිලි මෙන්ම උද්‍යාන සඳහා ජීවතුන් අතර සිටින පුද්ගලයින්ගේ නම් යෙදීම ඉදිරියේදී තහනම් වනු ඇත.

මීට අමතරව යම් නාමයක් එම ස්ථානවල යොදන්නේ නම් ඒ සඳහා විශේෂ නියාමන මණ්ඩලයක් හරහා නිර්දේශ ලබා ගැනීමත් අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පූර්ණ අනුමැතියත් අවශ්‍ය වෙයි.

පසුගිය කාලය තුළදී එලෙස ජීවතුන් අතර සිටින පුද්ගලයන්ගේ නම් යොදා පොදු දේපළ බොහෝමයක් විවෘත කර ඇති බව මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකළ සමීක්ෂණයකදී හඳුනාගෙන තිබේ.

එසේම එකම නම් යොදා ඇති මංමාවත් මෙන්ම මාර්ග රැසක් දිවයින පුරා පවතින බැවින් ගුගල් (Google) සේවාව යාවත්කාලීන කිරීම බාධාවක් වී ඇතැයි පැරකුම් ශාන්ත අවධාරණය කර ඇත.

මෙම නව පනත සැකසීම සඳහා මිනුම්පති විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරු, ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ, පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ, පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගෙන් සැදුම් ලත් විද්වතුන් පිරිසක් පත්කර තිබේ.

මෙම පනත සකස්කිරීමේ කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති අතර එය කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් කරන බවද මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය මිනුම්පති පැරකුම් ශාන්ත වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.