සතොසෙන් සහල් සීනි ගන්න කොන්දේසි නෑ – බන්දුල

සතොසෙන් සහල් සහ සීනි මිලදී ගැනීමේදී වෙනත් භාණ්ඩ හතරක් ද මිලදී ගැනීම් ගත යුතු බවට පනවා තිබූ කොන්දේසිය ඉවත් කළ බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසා ඇත.

සතොස මගින් සහන මිලට භාණ්ඩ ලබා දෙන විට සිදුවන අයථා ක්‍රියා පාලනය කිරීම මෙයින් බලාපොරොත්තු වූ බවත් එල්ල වූ විරෝධතා හේතුවෙන් එය ඉවත් වීමට කටයුතු කළ බවත් ඒ මහතා  පවසා ඇත.