ජනාධිපතිගේ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ බොරුවක් – ජෝසප් ස්ටාලීන්

තමන් කිසිදු අවස්ථාවක මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් හමුවී උපදෙස් ලබා ගෙන නැති බවත් ඒ හිමියන් උපදෙස් ලබා ගැනීමට තරම් සුදුසු කෙනෙකු නොවන බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලීන් මහතා ‘සටහන්’ වෙත පැවසීය.

ජෝසප් ස්ටාලීන් මහතා මුරුතෙට්ටුවේ හිමියන් හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්නා බව   මණ්ඩාඩුව මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ නොවැම්බර් 06 දින පැවැති උත්සවයකට සහභාගී වෙමින්  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පවසා තිබුණි. එසේ ජනාධිපතිවරයා කීයූ අයුරින් ස්ටාලීන් මහතා මුරැත්තෙට්ටුවේ හිමියන් හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්නේ දැයි විමසූ විට ස්ටාලීන් මහතා මෙසේ පැවසීය.

‘ මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන්ගෙන් කිසිම දවසක මමවත්, ලංකා ගුරු සංගමයේ ගැටළු විසදගන්නවත් උපදෙස් අරගෙනවත්, අපි ඒ හිමියන්ව හමුවෙලා හැහැ. මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමියන් අපේ ප්‍රශ්ණවලට උපදෙස් ලබා ගන්න සුදුසුත් නැහැ. ඒ ආනන්ද හිමියන්ට තනි තීරණයක ඉන්න බැහැ. වෙලාවක කියන වචනය නෙවෙයි තවත් වෙලාවක කියන්නේ. වෙලාවකට කියනවා තමන් ගුරුවරුන්ගේ ගැටළුවලට පක්ෂව ඉන්නවා කියලා. තවත් වෙලාවක ගුරුවරුන්ට විරුද්ධව කතා කරන්න සංගමයක් හදාගෙන මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වමින් ගුරුවරුන්ට විරුද්ධව  කතා කරනවා. ඉතිං අපි කොහොමද එහෙම කෙනෙක්ගෙන් ගිහින් උපදෙස් ගන්නේ.

https://fb.watch/96md01GtVD/