කරන්නාගොඩ නිදහස් කරන්න හේතු වූ රහස් වාර්තාව වහාම උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න නියෝග!

හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාට එරෙහි  අධිචෝදනා ඉවත් කර ගැනීමට පදනම් වූ අදාල රහස්‍ය වාර්තාව වහාම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කර ඇත.

ඒ වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාට  ගොනු කර තිබුණු අධි චෝදනා ඉවත් කර ගැනීමට නීතිපතිවරයා තීරණය කරනු ලැබුවේ, ඔහු සම්බන්ධයෙන් අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල්වරයෙකු ඉදිරිපත් කර තිබූ රහස්‍ය වාර්තාවක් පදනම් කර ගෙන යැයි, නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල් නෙරින් පුල්ලේ මහතා අභියාචනාධිකරණයට දැනුම් දී මෙන් අනතුරුවය.

තරුණයින් ඇතුළු 11 දෙනෙකු පැහැර ගෙන ගොස් අතුරුදන් කිරීම ඇතුළු අධිචෝදනා යටතේ කොළඹ විශේෂ මහාධිකරණය හමුවේ නීතිපතිවරයා පවරා තිබූ නඩුවෙන් 14 වන විත්තිකාර වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාට එරෙහිව ගොනු කර ඇති අධිචෝදනා ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට නීතිපතිවරයා පියවර ගෙන තිබුණි.

එය අභියෝගයට ලක් කරමින් අතුරුදන්වූ තරුණයින්ගේ ඥාතීන් පිරිසක් ගොනු කර තිබු රීට් ආඥා පෙත්සම නොවැම්බර් 02 දින කැඳවු අවස්ථාවේදී අභියාචනාධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.