සීනි සඳහා වූ පාලන මිලත් ඉවතට

Sack with pure sugar on table

සීනි සඳහා වන පාලන මිල ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසා ඇත.

සීනි ආනයනකරුවන් හා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සමග නොවැම්බර් 02 දින පැවති දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙලෙස පාලන මිල ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව ඒ මහතා පවසා ඇත.

පාලන මිල ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ, ලෝක වෙළඳපොළේ සීනි මිල වැඩිවීම, නැව් ගාස්තු වැඩිවීම සහ ඩොලරයේ අගය පිළිබඳ පවතින ප්‍රායෝගික ගැටලු හේතුවෙන් බවත් ඔහු පවසා ඇත.

කෙසේ වෙතත්  රු. 150 ක මිලකට  සීනි අලෙවි කිරීම සඳහා ආනයනකරුවන් එහිදී  එකඟවී ඇති බවත් ලෝක වෙළඳපොළේ සීනි මිල පහළ යාමක් සිදු වුවහොත් මිල අඩු කිරීමට ත් පියවර ගන්නා බව ඔහු පවසා ඇත.

තවද ගෑස්, කිරිපිටි ,තිරිගු පිටි හා සිමෙන්ති සඳහා වූ පාලන මිල ගණන් ද පසුගිය ඔක්තෝබර් 07 වැනිදා ඉවත් කෙරිණ.